Dualnim obrazovanjem brže do radnih mjesta i kvalitetnije radne snage

Sadašnja slika obrazovnogsistemauBosniiHercegovini prije svega ukazuje na činjenicu daobrazovanjekadrova nije usklađenosapotrebamatržištarada. Također, nastavni planovi i programi su neadekvatni pa učenici po završetku srednje stručne škole nemaju potrebna praktična znanja i iskustava. Sve navedeno, između ostalog, loše utiče na ekonomsku sliku Bosne iHercegovine.

Za potreban ekonomski rast i razvoj, na lokalnom i na nivou BiH, nužna je stalna saradnja, aktivna uključenost svih društvenih subjekata i njihova intenzivna međusobna komunikacija, kako bi se obrazovni sistem u našoj zemlji unaprijedio i prilagodio potrebama tržišta rada, te stvorili povoljni radni uslovi, u kojima jača motivacija za rad, a time i očekivani ekonomski rast.

Jedan od društvenih subjekata, koji godinama unazad, u okviru svojih aktivnosti, ukazuje na potrebu prilagođavanja sistema stručnog obrazovanja tržištu rada, je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne iHercegovine pa je, u skladu s tim, pokrenut Projekat „Promocija dualnog obrazovanja kroz pilot projekat i edukaciju“ u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom „Služba za zapošljavanje KS”, sarajevskim općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća te kompanijom Centrotrans dd Sarajevo. Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta ”Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH”, finansira Evropska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.

Dualno obrazovanje sa sobom donosi novinu, kojim se unapređuje kvalitet praktične nastave, na način da učenik teorijska znanja dobija u školi, a praktična znanja i vještina stiče u kompanijama, te će biti osposobljen za rad odmah nakon završenog školovanja. Cilj projekta prvenstveno je pokazati da ponuđeni model obrazovanja realno može riješiti postojeći problem neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada.
„Smatram da je dualno obrazovanje sistem koji će kompanijama obezbijediti kadrove koji mogu odgovoriti tržišnim uvjetima, odnosno, uposlenike koji posjeduju vještine i znanja kojima mogu odgovoriti zadacima koji se postavljaju pred njih prilikom dolaska u kompaniju“, kazao je direktor Centrotrans-eurolinesa Safudin Čengić.
Prema pilot Projektu već je 18 srednjoškolaca obavilo dvomjesečnu obuku u kompaniji Centrotrans.

„Na osnovu Projekta, tokom čije ralizacije su učenici u školi pohađali teoretski dio nastave, a praktični dio nastave u kompaniji Centrotrans, uvidjeli smo da se učenici nakon završene praktične nastave puno lakše snalaze u privrednim kolektivima. Nije im strano da dođu u kompaniju, suoče se sa poslom, ne boje se novog i nepoznatog, nauče dosta i puno su prihvatljiviji na tržištu rada“, kazao je direktor Srednješkoloskog centra Vogošća Said Poljo.

Krucijalno pitanje je donošenje zakona o dualnom obrazovanju, što je u nadležnosti kantona, odnosno, uspostavljanje legislative iz oblasti reforme srednjeg obrazovanja.

„Dugi niz godina poslodavci iz realnog sektora insistiraju na tome da se donese zakon o dualnom obrazovanju kojim će se obezbijediti adekvatno učešće kompanija u kreiranju nastavnog programa u srednjim školama. Mi na tome već radimo kroz razgovore sa predstavnicima srednjoškolskih centara i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo . Mislim da ćemo u narednom periodu doći do takvog rješenja, kroz koje ćemo zajednički kreirat nastavni program, odnosno, planirati takav program koji će obezbijediti da učenici provedu što više vremena u kompanijama“, istekao je Čengić.

Mladi koji se odluče nakon stečenog osnovnog obrazovanja za nastavak školovanja u srednjim stručnim školama sa dualnim sistemom, imat će brojne prednosti već tokom samog školovanja. Za početak, uz školsko teorijsko, stiču i zavidno praktično znanje u uspješnim kompanijama, uz finansijsku nadokandu, što je veliki korak naprijed u odnosu na materijalni status drugih srednjoškolaca.

To je, također, prestavlja dodatni motiv i podsticaj mladima, uz podršku njihovih roditelja za takvo profesionalno opredijeljenje. Takvi učenici najčešće u kompanijama u kojima su se obučavali, po završetku školovanja dobijaju stalno zaposlenje. Stoga, dualni sistem srednjeg stručnog obrazovanja osigurava sigurniju budućnost mladima./Amlasa Bajrić/