Duga tradicija horskog pjevanje u Živinicama

Tradicija horskog pjevanja u Živinicama seže u daleku 1950-tu godinu 20. stoljeca, kada je u naš grad iz Dubrovnika ( Mali Zaton ), došao kapelnik- gospodin Nino Puljizević, kako bi oformio Limenu glazbu pri DP “Konjuh”. U isto vrijeme gosp. Nino je postao prvi nastavnik Muzičke kulture u tadašnjoj osnovnoj školi “ Vladimir Nazor.

Paralelno sa limenom glazbom kapelnik Nino je pokrenuo pri KUD “ Živinice “ i horsku sekciju.

Nakon jedne duže praznine u jesen 1980. godine na inicijativu Centra za kulturu i informisanje Živinice, sekcije za društvenu aktivnost žena Živinice, te kapetana prve klase Branislava Stanojkovića- Baneta, formiran je Gradski mješoviti hor. Po osnivanju hora za rukovodioca sekcije postavljen je gosp. Bane.Hor je u to vrijeme zabilježio veoma zavidne rezultate po festivalima horova u Titogradu, Kraljevu, Mostaru itd. Nakon smrti gospodina Baneta hor prestaje sa radom 1990. godine.

Nakon tačno 20 godina, krajem januara 2010. godine, pri KUD-u Živinice, na inicijativu profesora Elvedina Muminovića organizuje se ponovo audicija za prijem članova u Gradski mješoviti hor. Nedugo zatim Horska sekcija osniva svoje Udruženje gradjana pod nazivom “ Gradski mješoviti hor Živinice “. Hor tada broji 65 učesnika i nakon samo godinu i po dana rada hor uzima učešće na svom prvom Međunarodnom takmičenju u Bijeljini na festivalu “ Majske muzičke svečanosti gdje osvaja 3. nagradu.

Od 2012. godine do 2016. godine Horsku sekciju vodi profesor Mensur Glavić. Horska sekcija i tada nastavlja sa zavidnim rezultatima. Od 2020. godine horsku sekciju vodi prof. Sead Siočić.

Povodom 40 godina od formiranja horske sekcije pod rukovodstvom gosp. Baneta, Vokalna grupa “ Magnifico “ i Vokalna grupa “ Libero “ pod rukovodstvom prof.Muminovića, dobro bi bilo da se ove godine organizuju dani horskog pjevanja, uz učešće poznatih horova iz BiH, pošto za to postoje svi uslovi, pogotovu od kada smo dobili Omladinsku ljetnu scenu./Š.G./