Džemat Tupković: Promocija albuma ilahija i kasida hora “Safir”

U subotu, 09. novembra 2019.godine sa početkom u 19:00 sati u BKC-u Živinice bit će upriličena promocija prvog albuma ilahija i kasida Hora “Safir” iz Tupkovića.
Na albumu se nalazi 8 ilahija i kasida. Za dvije kaside urađeni su spotovi, a predstavljanje spotova također će biti u okviru promocije prvog albuma!

U okviru džemata Tupković, pored hora “Safir” več četvrtu godinu djeluje i Omladinsko udruženje džemata Tupković. Volonteri ovog udruženja, baziraju svoje projekte na osvješćivanju ljudi, prije svega mladih, da daju svoj doprinos za bolje stanje u društvu, da se osjete korisnim za svoju lokalnu zajednicu i na taj način jačaju svoje kapacitete.

Volonteri udruženja učestvovali su u realizaciji velikog broja projekata od edukativnog, infrastrukturnog pa do humanitarnog sektora (kupovina karti i kuhinja djeci slabijeg imovinskog stanja, kupovina đačkog pribora, kupovina namirnica porodicama iz stanja socijalne potrebe kao i lijekova, stipendiranje učenika i studenata)./Ismet Korajac/