nastava

Javna ustanova Gimnazija Živinice postiže sve zapaženeije rezultate u radu, a prolaznost učenika na polugodištu tekuće školske godine veoma je dobra. Od ukupno 474 učenika pozitivne ocjene imalo je 89,7 odsto, dok je negativan uspojeh imalo svega 49 učenika.Direktor Gimnazije Tihomir Vasić zadovoljan je postignutim, ali može i bolje:

“Značajno je istaći da u strukturi učenika koji prolaze većinom su vrlo dobri i odlični, tako da ih je ukupno 371. Učenika sa dobrim uspjehom na polugođu bilo je 56, dok dovoljnih uopšte nemamo. Tokom drugog polugodišta nastojaćemo da ti rezultati budu još bolji, posebno da smanjimo broj učenika sa negativnim ocjenama, kako bi poboljšali opšti uspjeh Gimnazije. Nastava se redovno unapređuje savremenim metodama rada, a tome će doprinijeti i najnovija donacija kompjutera našoj odgojno-obrazovnoj ustanovi”.

Gimnazija je ovih dana dobila značajnu donaciju i poboljšala opremljenost škole neophodnim nastavnim sredstvima. Naime, Japanska agencija za međunarodnu saradnju JICA donirala je Gimnaziji 5 kompjutera, o čemu pedagogica Gimnazije Mirjana Krešić kaže:

“Ovo je drugi puta da smo dobili donaciju od pomenute Agencije. Prošle godine smo dobili projektor, laptop, digitalnui kameru i tri printera. Time Agencija JICA uspješno realizuje projekt “Modernizacija Nastavnog plana i programa informatike u BiH”. Projekat je počeo sa realizacijom u Lukavcu /faza I/, a potom se proširio na dodatnih pet škola u Tuzlanskom kantonu /faza II/, među kojima je i Gimnazija Živinice. Minostarstvo je dalo saglasnost za redovnu upotrebu Nastavnog plana i programa i pratećih udžebenika, a uz to još dobijemo i vrijede donacije kompjutera i druge informatičke opreme”.

Donacija Agencije za međunarodnu saradnju JICA od velikog je značaja za nastavu u Gimnaziji Živinice. O tome profesor informatike Ilija Lučić kaže:

“Za nas je donacija od velikog značaja, jer kompjuterska oprema zastarjeva, tako da ima učenika koji kod kuće imaju bolje kompjutere nego mi u školi. Kabinet informatike vremenom zastarjeva, a novca nemamo da bi pratili najnovija dostignuća, pa je utoliko značajnija donacija Japana.  Najnovija donacija nam je dodatni kvalitet, tako da smo u mogućnosti da sada škola ima bolju opremu nego naši učenici kod kuće, što tako i treba da bude. Znatno je poboljšana mogućnost korištenja novih aplikacija koje do sada nismo imali”.

Ono što je posebno važno jeste da svaki učenik dobije na korištenje odgovarajući udžbenik informatike, urađen prema Nastavnom planu i programu i, kako kaže prof. Lučić, gradivo je povezano sa životnim primjerima, što im daje posebni kvalitet.

Posjetili smo i čas informatike u I-2 razredu Gimnazije, kod profesora Semira Bojića, koji je takođe zadovoljan što je došlo do poboljašanja uslova za rad na času:

“Informatika je popularna među mladima, jer je to dio svakodnevnice, tako da smo zadovoljni što je došlo do poboljšanja u izvođenju nastave. Kompjuteri brzo zastarjevaju i potrebna su stalna ulaganja, pa nam je donacija novih kompjkutera utoliko značajnija./Š.Gadžo/

 

Vaš komentar na članak: