U novom broju Glasa Tuzlanskog kantona, koji od sutra možete naći na kioscima-čitajte:

GODINU DANA KASNIJE-Moguće nove poplave i klizišta

Samo u Tuzli nalazi se preko 13 hiljada bespravno izgrađenih stambenih objekata, uglavnom na nestabilnim i klizištima sklonim padinama. Te stambene objekte niti možemo izmjestiti, niti možemo spasiti, iako smo svjesni da ima naselja kod kojih se samo čekaju veće padavine i da se klizišta pokrenu. Dakle, sasvim je sigurno da će se nove prirodne nesreće dogoditi , ako ne ove onda narednih godina sa još većim i razornijim posljedicama, tvrdi Zdenko Tadić.

INTERVJU: ADMIR ČAVALIĆ, EKONOMSKI ANALITIČAR I ASISTENT NA EKONOMSKOM FAKULTETU U TUZLI-Domaće proizvode vezati za kvalitet

Ekonomski nacionalizam je kratkoročan, dok visoka stopa konkurentnosti domaćih proizvoda donosi dugoročne efekte po imidž jedne države. Zbog toga je nužno da se fokusiramo na kvalitet koji treba da postane jedna od odrednica domaćih proizvoda. Postoji toliko kvalitetnih i tržišno konkrentnih BH proizvoda, da ih je zaista užitak kupovati znajući da su domaći. Upravo se na tim proizvodima i treba zasnivati svaka od kampanja za kupovinu domaćih proizvoda.

VOĆAR D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH-Proizvodnja po najsavremenijim standardima

U toku je implementacija IFS standarda koji je u funkciji ispunjavanja zahtjeva trgovačkih lanaca, zašto očekujemo mogućnost povećanja prodaje i izlazak na nova tržišta država EU, poput Francuske i Engleske
Preduzeće svoje proizvode na domaće i inostrano tržište plasira pod svojim robnim markama TIMA, VOĆAR i TIMI, a po zahtjevu kupca izrađuje proizvode i pod njihovim robnim markama. Sa 60 stalno uposlenih radnika, „Voćar“ godišnje proizvode oko 1.200 tona raznih prehrambenih proizvoda

NAČELNIK EDIS DERVIŠAGIĆ-Gradačac na vratima EU

Najveći potencijal općine Gradačac jesu poduzetni ljudi. Danas, zahvljajujući jakom poduzetničkom duhu, ovdje je razvijena i industrija, naročito metalna, hemijska i tekstilna

U naredne tri godine općina Gradačac će u cijelosti biti pokrivena vodovodnom mrežom sa izvorišta Domažić u naselju Ormanica. To će ujedno biti i najveći projekat u novijoj povijesti ove općine čija realizacija počinje ovih dana

MILIVOJE MILIĆ-predsjednik SGV Tuzlanskog kantona-Predstoji istinska implementacija Aneksa VII Dejtonskog sporazuma

Novim odnosom prema donatorskim sredstvima za povratnike stavila bi se tačka na dalju kriminalizaciju donatorskih sredsatva. Istinska implementacija Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma dokazaće da obični ljudi mogu, hoće i žele živjeti na svojim vijekovnim ognjištima, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

IZ RUBRIKE PRIČE USPJEŠNIH

Pr. Vilma Bašić, direktorica Ekonomsko – trgovačke škole u Tuzli-Mladi su naša budućnost, sačuvajmo ih ovdje

Učesnica je brojnih projekata nacionalnog i međunarodnog karaktera. Kao učesnik projekta ECO NET stekla je zvanje multiplikatora za nove metode rada u nastavi. Kao multiplikator vodila je seminare za profesore „PREDUZEĆA ZA VJEŽBU“ u Banja Luci , Sarajevu i Mostaru

NA PLIVAČKOM MITINGU U MAĐARSKOJ-Zlato za Milu Hrustić

Vaš komentar na članak: