U prisustvu predstvnika nadležnih institucija, građevinskih firmi, firmi koje se bave proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala, OCD i međunarodnih institucija i medija uspostavljeno je partnerstvo između Građevinsko-geodetske škole iz Tuzle i Polybau škole iz Švicarske.

Saradnja između ove dvije škole traje već duži niz godina. Do sada je u saradnji sa Polybau školom organizirano više edukacija za profesore, nezaposlene osobe i učenike u Građevinsko-geodetskoj školi u Tuzli – GGŠ. Organizirano je i studijsko putovanje za profesore iz BiH u Švicarsku. Kao rezultat saradnje između ove dvije škole je GGŠ Tuzla u školskoj 2016/2017 godini uvela novo zanimanje: Izolater ovojnice objekta. Oficijelno partnerstvo između ove dvije škole je važno jer otvara nove mogućnosti njihove saradnje.

Direktor Građevinsko-geodetska škola Tuzla Mevludin Ferhatović je sa direktorm Polybau škole iz Švicarske, Marko Lepen i njihovi saradnici su razgovarali o nastavku saradnje.

Dogovreno je da će:
-Profesori iz Polybau škole iz Švicarske prve tri godine biti uključeni u edukaciju prve generacije Izolatera ovojnice objekta,
-Narena edukacija učenika od strane profesora iz Švicarske je već dogovorena za februar 2017. godine,
-Tokom prve tri godine će tim iz Švicarske pružati savjetodanvu podršku profesorima u Tuzli,
-Bit će organizirane posjete učenika i profesora iz Tuzle u Švicarsku i obrnuto u cilju učvršćivanja partnerstva i dodatnog sticanja znanja i povećanja kompetencija učenika i profesora,
-Polybau škola pomoći GGŠ iz Tuzle kod pronalaska sponzora za građevinske materijale koji su potrebni za izvođenje praktične nastave na modelima;
-Zajendički će raditi na pripemi projekata i obezbjeđivanju finasijskih sredstava koji će omogućiti proširenje njihove saradnje i pomoći GGŠ u Tuzli da izgradi i opremi prostor za praktičnu nastavu kako bi obuka budućih generacija Izolatera ovojnice objekta bila što kvalitetnija i
-Saradnja između škola će se razvijati sa ciljem da GGŠ u Tuzli postane prepoznatljiv edukativni centar za energetsku efikasnost u BiH. /Mevludin Ferhatović, direktor Građevinsko-geodetske škole/

Vaš komentar na članak: