Prohladan, sedmi decembar nije omeo studente četvrte godine, Agronomije sa Tehnološkom fakultetu u Tuzli da realizuju terensku nastavu iz nastavnog predmeta Specijalno voćarstvo, uz asistenciju dr.sc.Sead Nocajevic u vremenu od 12 sati do 14 sati na voćnjaku Poljoprivrednog dobra “Farma Spreča”Donje Vukovije.

Domaćin praktičnog dijela nastave bio je mr. polj. Said Karić (rukovodilac sektora voćarstva), koji je u interaktivnom pristupu i dijalogu sa studemtima razmijenio praktična iskustva koja se nadopunjuju u intenzivnom savremenom voćnjaku Poljoprivrednog dobra “Farma Spreča”Donje Vukovije. Studentima niske temperature nisu smetale da se aktivno uključe u obuku koja je za njih pripremljena. Zimska rezidba u plantažnim zasadima od 5ha atraktivnih sortimenata jabuke, Golden Delicious, Idared, Jonagold, Granny Smith, Akšam i dr., i 6,5 ha pod zasadom kruške Viljemovka, Santa Maria, Butira, Torandot/Turandot i Junska ljepotica te zasadima od 3 ha maline sorte Polka i manji zasad 0,3 ha jagode sorte Joly, Arosa, Antea je ogroman poligon za stjecanje praktičnih znanja.To su iskoristili dijelom studenti koji su se odlučili za biljnu proizvodnju u okviru studija Agronomije.

Studentima su bile dostupne informacije iz prve ruke aktivnosti, agrotehničke i pomotehničke mjere koje se odvijaju u voćnjaku u zimskom periodu.Sistem rezidbe, zaštite bilja, gnojiba(ovčiji stajnjak 40-50 t / ha), kalcifikacije(3t / ha) to je dio mjera koje se preduzimaju u voćnjacima za uspješnu novu vegetacionu godinu. Ovakav oblik nastave je potreban studentima posebno završne godine Agronomije, oni se u biliskoj bućnosti vide na poslovima poljoprivredne proizvodnje za koji su osposobljavani kroz studij.

Vaš komentar na članak: