Na 29.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Živinice usvojen je Program aktivnosti JU Bosanskog kulturnog centra za tekuću godinu. BKC Živinice ima velike mogućnosti za organizovanje i održavanje raznih kulturnih sadržaja u raznovrsnom prostoru kojim raspolaže, a to su velika sala sa 500 mjesta, plava sala, teatar klub, mala galerija, biblioteka i kuglana koja nije u predviđenoj funkciji.

Direktorica BKC Živinice Fahrija Hergić ističe da će ove godine biti organizovano niz značajnih manifestacija, ali da će se činiti veliki napori na obnovi pojedinih dijelova objeklta, koji su vremenom oštećeni, prije svega sanacija krova, stolarije i uređenje pojedinih dijelova:

“U okviru djelatnosti BKC nastojaćemo i dalje popularizirati knjigu i značajnije povećtzi broj naslova u Gradskoj biblioteci, zatim organizacija pozorišnih i filmskih predstava, promocije knjiga, organizovanje večeri folklora, te razni programi u saradnji sa obrazovnim i kulturnim ustanovama grada i regije. Prostor kojim raspolažemo pruža mogućnosti realizaciju svih kulturnih, umjetničkih i obrazovnih sadržaja, a u realizaciji programskiuh sadržaja i dalje ćemo nastaviti saradnju sa domaćim i stranim institucijama kulture”.

U BKC Živinice zaposleno je svega šest osoba, što je u odnosu na potrebe veoma mali broj, pa će se nastojati popuniti značajnija radna mjesta za dalje jačanje i propagiranje kulture u našoj lokalnoj zajednici. U saradni sa Scenom, KUD Živinice, Gradskim horom i Udruženjeme sazlija Sevdah organizovaće se više javnih nastupa, dok je u povodu značajnijih događaja predviđeno održavanje svečanih akademija. Od ostalih planiranih manifestacija direktorica BKC Živinice Fahrija Hergić izdvaja:

“Teško je nabrojati sve što smo predvidjeli, ali nabrojaću samo neke od sadržaja koji privlače pažnju naše sredine, a to su organizacija raznih prigodnih manifestacija sa zajednicama kulture kao što je Bošnjački Preporod, Hrvatski Napredak i Udruženje kulture građana srpske nacionalnosti. Značajna pažnje posvećena je oblastima likovne i muzičke kulture, gdje planiranmo organizovati izložbe i koncerte, potom književne susrete, posebno tokom oktobra, koji je po tradiciji rezervisan za stvaraoce pisane riječi.Ugostićemo nekoliko književnika koji će predstaviti svoja najnovija djela”.

Sve u svemu pred nama je bogata godina kulturnih dešavanja kada je riječ o projektovanim aktivnostima, a svakako, sve će zavisti od novčanih sredstava namjenjenih za njihovu organizaciju!/Š.G./

Vaš komentar na članak: