Javna ustanova Dječije obdanište Živinice primila je za novu pedagošku godinu 247 polaznika, mada ima potrebe da se taj broj još i poveća. Tokom ljetnog perioda uprava je činila napore da se obezbjede potrebni uslovi za rad, o čemu direktorica ove javne ustanove Sabina Andelić kaže:

“Pripreme smo obavili na vrijeme, tako da smo uredili sve učionice, nabavili 30 novih krevetića za djecu za podnevni odmor i to iz vlastitih sredstava, zatim smo kupili tepihe i prostirke, te potrebni materijal za rad, a obezbjedili smo i potreban broj odgajateljica.Trenutno radimo na uređenju ulaza i postavljanju nadstrrešnica. Nismo prekidali u potpunosti rad preko ljetnjeg raspusta, već smo radili po utvrđenom rasporedu kako bi svim roditeljima izašli u susret. Novu pedagošku godinu smo počeli sa 8 odgojnih grupa. Prošle godine smo imali produženi boravak za prva četiri razreda osnovne škole, ali usljed nedostatka prostora ovoga puta imamo jednu grupu za učenike prvog i drugog razreda-ukupno 40 ih je u produženom boravku.Preostalih 8 grupa sačinjavaju 2 jasličke grupe, 2 mlađe, 2 srednje i 2 starije grupe”.

Do 31.avgusta u Dječije obdanište su primili sve polaznike u pomenute grupe, a prijave još stižu, tako da će se broj polaznika povećavati. I ove pedagoške godine nastojat će u potpunosti realizovati Nastavni plan i program:

“Prema predviđenom Planu i programu septembar smo posvetili socijalizaciji djece,jer su mnogi prvi puta u našem obdaništu, pa im pridajemo posebnu pažnju, kako bi savladali početne teškoće, te da im boravak ovdje bude u ugodnoj atmosferi.Nabavili smo sve što je potrebno za rad sa djecom, nastava je kvalitetno i stručno zastupljena, uz angažovanje dodatnih 8 profesorica, od kojih je 3 na pola radnog vremena”.

JU Dječije obdanište, sa rekordnim brojem djece, organizovalo je uspješno rad sa stručnim kadrovima-profesorima predškolskog odgoja, tako da ni rezultati neće izostati./Š.G./

Vaš komentar na članak: