U posljednje vrijeme saznajemo kako su živiničke javne ustanove obrazovanja među najboljima u Tuzlanskom kantonu. Tako je prema kriterijima Pedagoškoga zavoda Tuzlanskog kantona JU Gimnazija u Živinicama takođe među najboljim i zauzima visoko treće mjesto u kategoriji gimnazija.

Direktor živiničke Gimnazije Tihomir Vasić ističe kako je ova ustanova odavno na prvom mjestu po učenju i vladanju učenika:

“Kada bi se kao kriterij uvažavalo samo učenje i vladanje učenika bili bi odavno prvaci Tuzlanskog kantona. Ali, ima i drugih važnih kriterija koji se vrednuju. Kada se vrednuje učenje i vladanje uvažava se raspon uspjeha na polugođu i kraju godine i ako nema većih oscilacija uspjeh na vrednovanju je bolji, što pokazuje da naši profesori, odnosno učenici, podjednako rade tokom cijele nastavne godine”.

Prema riječima školskog pedagoga Mirjane Krešić još je niz faktora koje u cjelosti odražavaju rezultate rada škola, o čemu kaže:

“U obzir se uzima svaki detalj odgojno obrazovnog rada. Vrednuje se rad školske biblioteke, nastavni kadar, učenička takmičenja i rezultati koje postižu, vannastavne aktivnosti, rad direktora i pedagoga, realizacija utvrđenog odgojno obrazovnog rada u odnosu na plan i dr.Veom važna je i opremljenost škole nastavnim sredstvima i učilim”.

Na raznim takmičenjima učenici Gimnazije postizali su zapažene rezultate, pa su tako imali svoje šampione iz matematike na takmičenjima TK, te imali učešća i na federalnim takjmičenjima. Drugo mjesto imali su na takmičenju TK iz njemačkog jezika, istorije, likovne kulture i atletike, a značajno je bilo učešće dramske sekcije Gimnazije na Festivalu dramskog stvaralaštva u Konjicu, kada su osvojene nagrade za režiju i glavnu ulogu.

Poduzetnici značajan faktor u opremanju škole

Gimnazija ima veoma dobru saradnju sa vijećem roditelja i poduzetnicima koji pomažu opremanje škola, jer je kasa redovito prazna, a od resornog minisarstva se ne mogu podmiriti ni one osnovne potrebe.

“Želio bih iskoristiti ovu priliku da se zahvalim našim donatorima, koji su nam uvijek pri ruci. Sa našim donatorima menažment škole ima veoma dobru saradnju i sada je u fazi realizacija projekta da u svaku učionicu uvedemo internet i savremena informatička sredstva, što je veoma važno u osavremenjavanju nastave”, kaže direktor Vasić.

Posjetili smo jednu učionicu koja već ima savremene inofrtmatičke uređaje. Na času izborne nastave istorije profeosrica Sabina Hadžić Ćosić ističe kako je sada nastava mnogo uznapredovala u odnosu na raniji period:

“Izbornu nastavu istorije pohađaju učenici koji vole taj nastavni predmet i zahvaljujući novom monitoru i ostaloj informatičkoj opremi mi mnogo postižemo i praktično sve naše planske zadatke, kada je u pitanju izborna nastava, uspješno realizujemo. Nekada smo se oslanjali na udžbenike i živu riječ nastavanog osoblja, a sada na internetu nalazimo sve video zapise koji su nam potrebni”.

Gimnazija u živinicama broji 360 učenika, razvrstanih u 15 odjeljenja i ima 47 zaposlenih. Na kraju ove školske godine školu napušta 6 odjeljenja maturanata, pa u Gimnaziji čine sve da i naredne školske godine upišu isto toliko novih učenika:

“Da bi to postigli nastojimo pomoći učenicima završnih razreda osnovnih škola, tako što ćemo realizovati projekat pripremanja tih učenika za polaganje male mature. Naravno, naši profesori će to odraditi volonterski, kako bi što bolje pripremili učenike za polaganje, a time im omogućili nastavak školovanja u gimnaziji i drugim srednjuim školama!, objašnjava nam diretktor Tihomir Vasić./Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: