Kulturno-umjetničko društvo Živinice uskoro nastavlja sa novim učešćima na međunarodnim festivallima. ovoga puta predstaviće se na Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” u Poljskoj.

Osim gostovanja u velikom broju zemalja, aktivisti KUD Živinice su organiozovali više festivala u našem gradu, od kojih 6  međunarodnog karaktera. Na ovim festivalima je učestvovao veliki broj društava, sa oko dvije hiljade učesnik.

Sada je na redu gostovanje u Poljskoj! Festival se održava od 21. do 27. jula, uz učešće kulturno-umjetničkih društava iz Rusije, Ukraine, Litwanije, Bjelorusije, Gruzje, Turske, BiH, Srbije, Makedonije , dalekog Japana i domaćina Poljske.

Članovi KUD Živinice kreću na put 20.jula, a publici u Poljskoj predstaviće se sa svojim najnovijim kreacijama folkorne tradicije BiH./Š.G./

Vaš komentar na članak: