Inicijativa Kultura 2020 organizuje javnu raspravu “Čiji je javni prostor institucija kulture?”, koja će se održati u Domu mladih Tuzla, 21. decembra (ponedjeljak) u 19 sati.

Rasprava će se fokusirati na problematiku javnog sektora u kulturi:

-Kako definisati javno dobro u kulturi u trenutnom društvenom i ekonomskom kontekstu? Koji je udio javnih prostora/institucija u kulturnom sektoru u Gradu Tuzli i u Tuzlanskom kantonu? Ko ih kontroliše i upravlja njim? Koje su posljedice privatizacije javnog prostora?
-Koji su glavni problemi u funkcionisanju javnog sektora iz perspektive samih uposlenika, a koji iz perspektive njihovih korisnika?
-Kako dati prioritet radu i učešću mladih u razvoju javnog/nezavisnog sektora kulture?
-Kakav je odnos javnog i nezavisnog sektora u kulturi? Isključiv ili komplementaran? Konkurentski ili partnerski? Kako razvijati hibridne modele njihove saradnje koji stavljaju u prvi plan mlade generacije?

Rasprava predstavlja prvi korak radnica i radnika u kulturi ka izradi strategije kulturnog razvoja u Tuzlanskom kantonu. Donošenje takvih strateških dokumenata na kantonalnom nivou u Federaciji BiH jedan je od glavnih dugoročnih ciljeva inicijative Kultura 2020. Naime, iako je kultura u Federaciji BiH dominantno u nadležnosti kantonalnih vlasti, dosad je samo Zeničko-dobojski kanton donio takav strateški dokument („Strategija kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014–2020. godina“).

Kulturne institucije i pojedinci okupljeni u mreži Kultura 2020 zagovaraju i podržavaju donošenje strateških dokumenata o razvoju kulturnog sektora na svim nivoima vlasti koje budžetiraju kulturne djelatnosti. Javne rasprave poput ove neizostavan su element razvoja strategije i jamče demokratičnost dijaloga o kulturi kao sektoru u kome mora biti mjesta za sve koji u kulturi vide opšte i javno dobro./Nebojša Jovanović, koordinator inicijative Kultura 2020/

Vaš komentar na članak: