Naš sugrađanin Hariz Muratović uspješno je odbranio doktorsku disertaciju na temu:”IZGRADNJA KONKURENTSKIH PREDNOSTI PREDUZEĆA KROZ OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE KULTURE”. Javna dbrana je obavljena 14.aprila u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Mostaru.

Svoju doktorsku disertaciju Hariz Muratović je odbranio pred komisijom u sastavu:dr.Nenad Brkić-Ekonomski fakultet Sarajevo, predsjedni komisije i članovi dr.Rifat Klopić (mentor) Ekonomski fakultet Tuzla i doc.dr.Veldin Ovčina-Ekonomski fakultet Mostar.

Svoju temu za istraživanje dr.Hariz Muratović je odabrao iz oblasti privrede i poduzetništva, jer je cio dosadašnji radni vijek proveo u proizvodnoj djeltanosti. Nakon završetka Ekonomskog fakultete zaposlio se u firmi Konjuh, gdje je jedno vrijeme bio direktor Marketinga, a poslije prelazi u privatno poduzetništvo, da bi osnovao vlastitu firmu za proizvodnju namještaja Renesansa.

Tema doktorske disertacije posvećena je poduzetništvu, što je sasvim prirodno s obzirom da je iz neposredne proizvodnje i tržišta koje najbolje poznaje. O svom radu Muratović kaže:

“Istraživanje u ovom radu imalo je za cilj pružiti odgovore na problem dizajniranja adekvatne organizacijske kulture, kao podrške izgradnji konkurentskih prednosti preduzeća iz industrije namještaja u Bosni i Hercegovini. Radi dolaska do validnih saznanja o konkurenciji i konkurentnosti preduzeća istraženi su opšti aspekti konkurencije u ekonomiji, konkurentski i tržišni aspekti orijentacije preduzeća, koncept konkurentske prednosti preduzeća i izgradnja konkurentske prednosti, kao osnovno usmjerenje poslovne i marketing strategije preduzeća. Organizacijska kultura kao izvor konkurentske prednosti preduzeća detaljno je elaborirana kroz pojam i definisanje organizacijske kulture, izvore i razvoj njenog koncepta, klasifikaciju i okvir konkurentskih vrijednosti kao konceptualni model organizacijske kuture. Promjena i razvoj organizacijske kulture u funkciji izgradnje konkurentskih prednosti preduzeća veoma iscrpno su istraženi razmatranjem usklađivanja organizacijskih elemenata strategije, procesa, strukture i kulture, organizacijske kulture kao faktora stvaranja vrijednosti i izgradnje konkurentskih prednosti preduzeća, promjene organizacijske kulture radi podrške izgradnji konkurentskih prednosti preduzeća, te opservacijom značaja i problema procjene organizacijske kulture”, objašnjava nam doktor Muratović.

Ono što je posebno važno reći jeste da su rezultati empirijskog istraživanja oblikovanja organizacijske kulture u funkciji izgradnje konkurentskih prednosti preduzeća dali odgovore na brojna pitanja i potvrđena je glavna istraživačka hipoteza, da očuvanje i inoviranje postojećih i izgradnja novih konkurentskih prednosti preduzeća zahtijevaju oblikovanje odgovarajućih sadržaja organizacijske kulture, a što se primjenom adekvatnog postupka ili modela može olakšati i unaprijediti.Pored toga, potvrđene su i sve pomoćne istraživačke hipoteze, pa su u skladu s tim sintetizirano iznešeni zaključci, preporuke za menadžere i prijedlozi za buduća istraživanja, što je veoma bitno za one koji se bave naučnim radovima i unapređenja proizvodnje u industriji namještaja./Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: