Naš sugrađanin Samir Kamenjaković danas je na Univerzitetu u Sarajevu odbranio doktorsku disertaciju i time stekao zvanje doktora medicinskih nauka, te je postao prvi doktor nauka u BiH iz oblasti radiološke tehnologije.

Svoj rad na temu “Tehničke mogućnosti CT angiografije u dijagnostici oboljenja karotidnih arterija”, pod mentorstvom Acc.Prof.dr.sc. Lidije Lincender uradio je veoma stručno, što je prezentirao današnjim vrhunskim izlaganjem i odbranom.

Samir je rodjen 1975. godine u Tuzli, gdje je završio Medicinsku školu. Studij Medicinske radilogije završio na Univerzitetu u Sarajevu, na kojem je i magistrirao. Završio doedukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Zaposlen je na klinici za Radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Viši asistent je na odsjeku za radiološke tehnike na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Osim uspjeha u medicini dr.Samir Kamenjaković je uspješan i u političkom životu našeg kraja, te je na posljednjim općim izborima izabran za poslanika u Skupštinu Tuzlanskog kantona.

Dr.Samir Kamenjaković je oženjen i otac troje djece./E.A./

Vaš komentar na članak: