Dugogodišnji prosvjetni radnik Asim Bojić, pomoćnik direktora Druge osnovne škole Živinice, nedavno je uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Razlika u dimenzionalnosti skeleta, motoričkih sposobnosti i postularnog statusa stopala učenika i učenica urbanog i ruralnog područja”.

Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikt, a o  svom radu nakon opsežnih istraživanja dr.Asim Bojić kaže:

“Osnovni cilj mog istraživanja je utvrđivanje razlike u motoričkim sposobnostima učenica viših razreda osnovne škole koje pohađaju nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja po istom nastavnom planu i porgramu, a žive u različitim životnim sredinama /urbanim i ruralnim/.

Istraživanje sam izvršio na uzorku od 180 učenica šestog do osmog razreda osnovne škole.Uzorak ispitanica je podijeljen na dva subuzorka i to: 90 učenica iz urbanog i isto toliko iz ruralnog područja. Multivarijantnom i univarijantnom analizom varijanse je utvrđena statistički značajna razlika između ispitivanih grupa učenica u motoričkim sposobnostima. Utvrđeno je da statistički značajne razlike postoje u varijablama eksplozivne snage, repetitivne snage, izdržljivosti i fleksibilnosti”.

Praktični zanačj rezultata istraživanja dr.Asima Bijića ogleda se u mogučnostima da se dobiveni rezultati mogu koristiti kao osnova za preduzimanje odgovarajućih mejra, za postavljanje programa kinezioloških aktivnosti, kako bi se moglo uticati na poboljšanje adaptacionih mehanizama organizma ispitanica, imajući u vidu zahtjeve savremenog života tehnologizacije.

Blistava karijera-od nastavnika do najvišeg naučnog dostignuća

Svoje osnovno obrazovanje dr.Asim Bojić okončao je u OŠ Gračanici, srednje u Živinicama, a Pedagošku akademiju-odsjek razredne nastave u Tuzli. Tokom rada nije prekidao obrazovanje pa je uspješno završio studije na Učiteljskom fakultetu u Bijeljini, a potom je na postdiplomskim studijama na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u Tuzloi odbranio magistarski rad.

Prosvjetnu karijeru počeo je kao nastavnika razredne nastave u Osnovnoj školi “VI istočno-bosanske brigade ” Šekovići, OŠ “Ramski odred” u Konjicu, potom u školi koju je nekada pohađao u Gračanici, te u Drugoj osnovnoj školi Živinice, gdje je 10 godina bio direktor ove javne ustanove.

Tokom rada na rukovodnim poslovima biran je za predsjednika Aktiva direktora osnovnih škola općine Živinice, Tuzlanskog kantona i predsjednik Asocijacije direktora osnovnih škola Bosne i Hercegovine.

Tokom rata bio je pripadnik oružanih snaga Armije BiH u činu kapetana, a nekoliko mandata je i predsjednik Mjesne zajednice Zelenika./Š.G./