Projekat TACSO BiH u narednom periodu organizuje obuku iz oblasti odnosa s javnošću za organizacije civilnog društva, s posebnim naglaskom na saradnju sa medijima. Cilj aktivnosti je jačanje kompetencija članskih i organizacija iz manjih sredina u oblastima odnosa s javnošću kako bi se povećao stepen razumijevanja aktivnosti organizacija i značaja rada ovih organizacija.

„Obuke organizujemo u dva grada, Mostru i Banjaluci, za predstavnike 20 organizacija civilnog društva uključujući članske i organizacije koje djeluju u manjim mjestima i gradovima. Naše iskustvo je pokazalo da ove organizacije rade značajne stvari i za svoje članove i za društvo u cjelini, ali su manje vidljivi široj javnosti i to bi trebalo da se promijeni. S obzirom da svojim ciljevima i  djelovanjem rade na korigovanju onih dijelova funkcionisanja naših lokalnih ali i širih zajednica, te da pokušavaju u konačnici, direktno da pozitivno utiču na opštu dobrobit, procijenili smo da je važno da im pomognemo da ojačaju taj dio svog djelovanja i poboljšaju i intenziviraju komunikaciju, ne samo s medijima, nego sa lokalnom i širom zajednicom pa i svojim potencijalnim aktivistima“, rekla je Slavica Drašković, rezidentni savjetnik TACSO BiH projekta.

TACSO BiH pozvao je novinare sa iskustvom i znanjima o značaju redovne i korisne komunikacije, da se uključe u diskusiju o odnosu civilnog društva prema medijima i odnosu medija prema civilnom društvu i na taj način pomognu da predstavnici ovih organizacija uvide važnost razumijevanja ciljeva i aktivnosti civilnog društva od strane medija pa time i od strane cijelog društva.

Projekat se sprovodi po principu dvodnevne obuke i kasnijeg mentorstva na izradi plana i strategije komunikacije za odabrane OCD uključujući organizacije bazirane na članstvu i OCD iz ruralnih područja čiji članovi do sada nisu bili u prilici da stiču znanja i vještine iz ove oblasti.

Šta je TACSO?
Projekat Evropske Unije, Tehnička asistencija organizacijama civilnog društva, poznat kao TACSO 2 finansiran je iz sredstava pretpristupne pomoći (IPA) zemljama korisnicima i dio je Instrumenta za Civilno Društvo (CSF) koje za cilj ima da ojača civilno društvo u okviru participativne demokratije kao i stimulativnog okruženja za civilno društvo i kulturu u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.
TACSO1 projekat započeo je u augustu 2009. godine  sa implementacijom aktivnosti do augusta 2013. godine.
TACSO 2 će biti implementiran u periodu septembar 2013. do augusta 2017. godine.

Kontakt za više informacija: Slavica Drašković, rezidentni savjetnik projekta, 033 834 717, slavica.draskovic@tacso.org./Dobrila Močević/

 

Vaš komentar na članak: