Poštovani,
Povodom saopćenja za javnost Savjeta MZ Gračanica, objavljenog 4.07.2016.godine Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola Gračanica i direktorica škole, u cilju upoznavanja građana MZ Gračanica i javnosti sa cjelokupnom situacijom oko organizovanja turnira kod stare škole Gračanica, demantuje u potpunosti tačnost navoda Savjeta MZ Gračanica.

Netačni su navodi da je novoimenovana direktorica bez ijednog opravdanog razloga donijela odluku o zabrani održavanja Bajramskog turnira i drugih kulturno-sportskih manifestacija. Naime, Savjet MZ Gračanica se aktom broj: 45/2016 obratio Školskom odboru sa zahtjevom za korištenje poligona kod stare škole Gračanica za održavanje Bajramskog turnira i drugih kulturno-sportskih manifestacija. Dakle, Savjet MZ Gračanica se obratio Školskom odboru kao nadležnom organu, te je u tom kontekstu netačan i neistinit navod da novoimenovana direktorica nije dala saglasnost, posebno iz razloga što je izdavanje saglasnosti u nadležnosti Školskog odbora, a ne direktora škole.

Školski odbor je, postupajući po odredbama člana 102. stav 1. tačka (u) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, razmatrao i odbio zahtjev Savjeta MZ Gračanica, vodeći se aktom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona broj: 10/1-38-020688/15 od 26.08.2015.godine. U istom je između ostalog navedeno:

…”pojedine porodice šehida čiji su sinovi poginuli za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu izrazili protivljenje i nezadovoljstvo na organizovanje turnira koji na kraju prerastu u narodno veselje, a koji za posljednicu imaju skrnavljenje mezarja (upotrebom alkohola i sličnim). Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona traži od školskog odbora i direktora JU OŠ “Gračanica” da se uskrati davanje saglasnosti za korištenje poligona vezano za organizovanje turnira”.

Dakle, netačni su i navodi da je Školski odbor bez ijednog opravdanog razloga uskratio izdavanje saglasnosti Savjeta MZ Gračanica.

Školski odbor je vodeći računa o potrebi saradnje škole i lokalne zajednice, kao altertnativno rješenje, ponudio Savjetu MZ Gračanica mogućnost organizovanja Bajramskog turnira na poligonu kod centralne škole u Gračanici.

Netačni su navodi Savjeta MZ Gračanica da je uskraćivanje saglasnosti političko pitanje. Naime, jasno i nedvosmisleno se može utvrditi da je uskraćivanje saglasnosti pravno pitanje. Školski odbor i direktor škole poručuje Savjetu MZ Gračanica da će u svom mandatu raditi u skladu sa odredbama Zakona i na zakonit način.

S poštovanjem, /predsjednik Školskog odbora i direktorica OŠ Gračanica/

U prilogu su dokumenti koji podkrepljuju tačnost iznesenih navoda u demantu:
-Zahtjev Savjeta MZ Gračanoica za korištenje poligona
-Odgovor Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK,
-Izvod iz Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
-Odluka Školskog odbora JU OŠ Gračanica

Vaš komentar na članak: