Došao je kraj nastavnog dijela tekuće školske godine, učenici su na zasluženom odmoru, a uskoro će i nastavno osoblje! Kraj rada nakon 40 uspješnih godina dočekao je i nastavnik matematike i fizike Šefik Čičkušić, kojem su kolege pripremile svečani ispraćaj.

Zanimljivo je istaći da je Šefik Čičkušić jedan od prvih prosvjetara tog kraja i da je u ovom kolektivu proveo čitav svoj radni vijek od 40 godina. Rođeni Šerićanin je u svom mjestu završio četiri razreda osnovne škole, a ostatak do osmog u susjednom Kiseljaku, pošto u ono vrijeme Šerići nisu imali osmoljetke. Potom je uslijedio nastavak školovanja u živiničkoj Gimnaziji, a o svom životnom pozivu kaže:

“Još u djetinjstvu imao sam želju da postanem nastavnik i radim sa djecom, a pošto sam imao sklonosti za matematiku, to sam  upisao na Pedagoškoj akademiji u Tuzli odsjek matematika-fizika. Uspješno sam završio za nastavnika, čime se ispunio moj dječački san i od tada zaposlio sam se i radio u Osnovnoj školi “Fadil Jahić Španac”, koja danas nosi naziv Javna ustanova Osnovna škola “Šerići” u Šerićima”.

Šefik Čičkušić je tokom dugog niza godina 2,5 decenije proveo u radu sa učenicima, a 15 godina  bio je direktor  škole. U toku svog rada postizao je dobre rezultate u nastavi, vannastavnim aktivnostima i ukupnom radu škole. Raditi toliko dugo u svom mjestu po mnogima nije tako zahvalno, nekako se pokazalo da narod više poštuje prosvjetare koji dođu sa strane i koje dovoljno ne poznaju. O tome kaže:

“Iako sam radio u sredini u kojoj sam rođen i odrastao nisam imao nikakvih problema u radu sa učenicima i roditeljima, niti kao nastavnik, niti kao rukovodilac škole. Obostrano je bio korektan odnos u toku svih ovih godina rada. Od ukupno 47 generacija koje su završile osnovno obrazovanje u Osnovnoj školi „Šerići“ ispratio sam 43 generacije, što je preko 6000 učenika”.

Još jedna zanimljivost: Šefik Čičkušić je posljednjih nekoliko godina bio nastavnik učenika koji su unuci njegovih prvih generacija. Za svoj dugogodišnji rad prosvjetnog radnika dobio je niz priznanja i od ustanove u kojoj je radio i od lokalne zajednice, za doprinos u razvoju svog mjesta./Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: