U vrijeme školskog raspusta u pjedinim školskim objektima nastoje popraviti stanje u pojedinim dijelovima svojih zgrada. Najviše će se postići u Osnovnoj školi Šerići, gdje je odavno sala za tjelesni odgoj bila zatvorena i nedostupna za izbvođenje nastave. Sala je devastirana, pod je propao pa je i rješenjem kantonalnog inspektora za rad i obrazovanje izdata zabrana njezinog korištenja.

U OŠ Šerići se nadaju da će svi radovi na adaptaciji, uređenju mokrog čvora i ostalih pratećih objekata biti završeni do početka drugog polugodišta.

“Imali smo mnogo problema oko izvođenja nastave tjelesnog odgoja, jer je sala bila zatvorena i dotrajala. Snalazili smo se na poligonu kada je to vrijeme dozvoljavalo, međutim, vidim radovi dobro napreduju pa se nadam da će do početka drugog polugodišta sala biti u potpunosti završena”, kaže profesor tjelesnog odgoja i sporta Vahid Dedić.

Školsku salu će trebati dopuniti odgovarajućim spravama za izvođenje nastave, za sada nema ni lopti, ali se očekuje da će se naći sponzori, koji će pomoći da se početak rada u drugom polugođu dočeka sa adaptiranom salom i bar najnužnijim rekvizitima./Š.G./

skolaOsnova škola Šerići-uskoro i sala tjelesnog odgoja

Vaš komentar na članak: