Udruženje porodični ruralni edukativni centar PREC Živinice organizuje upis i informativni sastanak na obuku/školu usavršavanja iz oblasti agroturizma za mlade u trajanju od 7 mjeseci, u slijedećim terminima:

-četvrtak, 7.9. 2017.godine u Tuzli, Klub mladih za traženje posla, od 11:00 do 12:30 sati,
-petak,8. septembra 2017.godine u MZ Centar Živinice ( Bulevar Nesib Malkić) od 11 do 14:00 sati i u prostorijama PREC-a, petak 8.9.od 15:00 do 18:30.

Program obuke usavršavanja iz oblasti agorturizma kreiran je prema potrebama teritorije, poslodavaca i rađen je uz podršku škola Francuske MFR, a cilj pokretanja na prostoru Bosne i Hercegovine jeste formirati buduće aktere agroturizma kroz naizmjeničnu pedagogogiju spoja teorije i prakse, a sve u cilju zapošljavanja ili samozapošljavanja mladih u branši turizma ili agroturizma.

Ciljana skupina su mladi od 18 do 23 godine sa završenim stručnom i turističkom školom turističko– ugostiteljska i poljoprivredna.

Podršku Udruženju PREC Živinice u ovom projektu pružaju MFR škole Francuske, regija Rhone Alpes Auvergne, Francuska Ambasada u BiH, CCFD Terre Solidarie FR, Commite Bosnie Mir Sada Lyon Francuska i Općina Živinice.

Za više informacija o školi agroturizma možete kontaktirati Udruženje PREC putem e-maila prec.zivinice@gmail.com ili putem telefona +38762 894 781.

Vaš komentar na članak: