PREC Živinice: Ljetna škola novinarstva

Studenti, profesionalni novinari i njihovi pratioci, učesnici “Ljetnje škole novinarstva” iz Francuske, poslije Mostara i Sarajeva, borave na području TK, gdje su bili i u posjeti Udruženju porodica porodični ruralni edukativni centar PREC Živinice.

Posjetom centru imali su priliku da se upoznaju sa općinom Živinice i radom Udruženja, ciljevima i misijama kao i ulozi mladih u ovom Udruženju, naročito kada su u pitanju edukacije naizmjenične pedagogije prema potrebama teritorije, gdje je praksa u fokusu edukacija.

Teme kojima su se bavili u Bosni i Hercegovini su: uloga mladih u BIH i sloboda medija.

Trenutno su smješteni na području općine Živinice, gdje su radili članke sa Predsjednikom PREC-a, Said Karić sa članicama PREC-a Medina i Sabina Čaušević, članom Reuf Jašarević kao i sa Animatoricom PREC-a, Jasmina Maslić o položaju mladih na selu, borbi, opstanku i aktivizmu.

Obrazovanim, mladim ljudima koji vole selo i svojim radom i djelovanjem podižu svijest o pozitivnim karakteristikama života na ruralnom području, a jednu od mogućnosti vide kroz edukacije agroturizma udruženja PREC. Koordinatorica za ovaj projekat za PREC je nositeljica misije MFR Francuske u BIH, Mirela Maroslić.

U septembru 2017.godine Udruženje PREC Živinice i porodice Udruženja, dočekat će u studijskim posjetama učenike više škole Upravljanja poljoprivrednim imanjima, njihove pratioce, poljoprivrednice/ke i načelenika regije MFR Chatte, dok u oktobru dočekuju učenike i pratioce više škole MFR La Palma iz Francuske./PREC/