Na Poetskoj večeri u BKC Živinice, posvećenoj našem istaknutom piscu Aliji Arifu Deliću, među dvadesetak učesnika u programu zapažen je bio nastup profesorice dr.Edine Šarić. Slušajući njenu pjesmu Zemlja pomislili smo da se radi o profesorici književnosti, a ustvari je vanredna profesorica na jednom tuzlanskom fakultetu. Ova iznimno zanimljiva osoba, bogata stvaralaštvom, ima zanimljivu karijeru, pa prije nego se upoznamo sa njenom pjesmom, pročitajmo šta piše u biografskim podacima!

Edina Šarić rođena je 29.08.1975.godine u Brčkom, od oca Huse Golaća i majke hadži Nezire, koji su je odgojili i odgajaju i dan danas prije svega na ljubavi prema čovjeku, skromnosti, blagosti, strpljenju, zahvalnošću, vjeri, redu i radu, kulturi dijaloga, poštovanju i odgovornosti prema društvenoj zajednici, te neprekidnom traganju za izvorima znanja i spoznaja…

Prve korake, kao i osnovnoškolsko obrazovanje, stekla je u Banovićima. Srednju medicinsku školu završila je Tuzli. Sa nepunih 17 godina priključuje se Oružanim snagama BIH, te u vremenskom periodu od 1992-1996 radi kao zdravstveni radnik u Vojnoj ambulanti i ratnoj bolnici u Banovićima. Nakon toga od 1996-2001. godine radila je kao profesionalni vojnik u Vojsci FBIH.

Doktor je društvenih nauka iz oblasti Somatopedije. Po zvanju je vanredna profesorica i zaposlena je od 2002. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli.

Edina je učestvovala na više od 25 međunarodnih i domaćih naučnih skupova

Stranice njene biografije i bilibilografije ispisane su sa preko 70 naučnih i stručnih radova, te brojnim stručnim usvaršavanjem u zemlji i inostranstvu iz oblasti profesonalne rehabilitacije, komplementarnih terapija, okupacione terapije, art terpije…Sudjelovala je u realizaciji više od 25 međunarodnih i domaćih naučnih i stučnih projekata, kao vođa projekta ili istraživač, te na više od 50 međunarodnih naučno-stručnih skupova. Održala je 32 pozivna predavanja u inozemstvu. Autorica je naučne knjige Treća životna dob- Veliko putovanje, te koautorica knjiga Obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini, Poticanje rasta i razvoja djecei Metode rada u edukaciji i rehabilitaciji.

Voditelj je prvog otvorenog Kabineta za somatoterapije i razvoj životnog potencijala u Bosni i Herecegovini. U grupnim i individualnim susretima sa klijentima različitih dobnih skupina, odnosno zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih pozadina najčešće korisiti poetsku terapiju, te metodu koju je razvila i nazvala je “Laugh 4 life by Dina”, a koja objedinjuje elemente Yoge smijeha, duhovne terapije, mirisa, pokreta, riječi, zvuka i relaksacije u oslobađanju kreativnih potencijala čovjeka i raskoši i radosti življenja u uslovima zdravlja, bolesti, liječenja i edukacije.

Otkriti potencijal, najbolje i naljepše u svakoj osobi, u svakom dijelu života, u svakoj pori prirode, društva je i osnovna preokupacija nje kao somatopeda/somatoterapeuta, te nastoji nesebično davati svoje resurse kako fizičke, psihičke, materijalne, duhovne da bi drugog čovjeka učinila sretnim i ispisala mu radost i životnu energiju. Svakodnevno širi liste prijateljstva, dobrih djela i razvija i njeguje ljubav prema čovjeku, koje je formula za životnu radost, sreću, zadovoljstvo, te lično, društveno ali i porodično bogastvo koje je ispisala ulogom supruge i majke dva sina Bakira i Omara.
2016. godine UG ESSEGG, Županja, objavila joj je u Hrvatskoj zbirku pjesama Tebi na dar.

Za ovu priliku izdvojili smo njenu pjesmu Zemlja, koja govori o jednoj neobičnoj državi, sa neobičnim ljudima i onima koje izaberu na vlast!

Z   E    M    LJ    A

Da li postoji zemlja
u kojoj jedan od predsjednika vlada
kada je bio zbog pljačke narodnog blaga i iza ćelijskih vrata?

Da li postoji zemlja u kojoj su političke partije
fabrike trgovanja ljudima i prijetnje?

Da li postoji zemlja gdje ljudi, koji je vode,
ispisuju banke otetog bogatsva i za buduće svoje tri generacije?

Da li postoji zemlja u kojoj doktor za ortopedske bolesti
razvija saobraćajne i putne komunikacije?

Da li postoji zemlja u kojoj predvodnik nauke, kulture i sporta
dobije diplomu za dva dana,
koji nikad nije sjedio na stolici pozorišnog hola,
od sporta razaznaje samo streljaštvo i navijačku pjesmu zla?

Da li postoji zemlja u kojoj prvi čovjek vlade
vrši nasilje nad vlastitom ženom, susjedima
prijeti tajno silom i eksplozivom?

Da li postoji zemlja u kojoj narod
nagrađuje mandatima one koji su osuđivani za privredni krimanal
i koji siju sjeme stahopoštovanja i erozije morala?

Da li postoji zemlja u kojoj nezaposlenost, glad i bijeda vlada
koja je prekrivena plodnim njivama, bogatim šumama i rudama, čistim izvorima i rijekama?

Da li postoji ovakva zemlja,
ili je bolje da mene u njoj nema ???

 

Vaš komentar na članak: