Sve je više mladih na području naše opštine koji pažnju posvećuju stalnom stručnom usavršavanje. Jedna od njih je i Midheta Mumić-25-godišnja djevojka iz Gornjih Dubrava.

Nakon završetka osnovnog obrazovanja, uspješno završava i srednjoškolsko obrazovanje u JU Gimnazija “Meša Selimović” u Tuzli. Godine 2010. upisuje četverogodišnji, dvopredmetni studij I ciklusa na odsjeku “Filozofija- Sociologija” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Godine 2014. diplomira kao prvi, najbolji student u svojoj generaciji, sa prosjekom ocjena iznad 9. Godine 2015. upisuje magistarski studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i ovih dana i to uspješno završava. Nastavne predmete je položila najvećom ocjenom- 10.

Svojim naučno- istraživačkim radovima daje doprinos u detektovanju i rješavanju društvenih problema opštine Živinice.O svom istraživačkom radu i uspješno položenom magistarskom ispitu kaže:

Uzroci velikih migracionih kretanja

“Magistarski rad, istraživačkog karaktera, pod nazivom “Uticaj prisilnih migracija od 1992.- 1995. godine na promjene u društvenoj strukturi opštine Živinice” imao je za cilj utvrditi koliko se promijenila društvena struktura opštine Živinice nakon agresije na bosanskohercegovačko društvo i državu od 1992.- 1995. godine, koja je bila uzrok velikih migracionih kretanja. Obzirom da veoma mali broj raseljenih osoba na području opštine Živinice ima regulisano zdravstveno osiguranje, te zbog neumjerene nejednakosti u zdravstvu i odnosu na vrstu i korištenje zdravstvenih usluga, potrebno je da prioritet u radu kantonalne i federalne Vlade bude obezbjeđivanje kontinuirane zdravstvene zaštite za raseljena lica. Zbog veoma neuslovnih kolektivnih smještaja u kojima žive raseljene osobe, potrebno je izdvajati sredstva za stambeno zbrinjavanje ove populacije”, objašnjava nam Midheta i nastavlja.

“Zbog negativnog trenda biološke reprodukcije koji je uzrokovan agresorskim dejstvima na bosanskohercegovačko društvo, a koji podrazumijeva pad nataliteta sa porastom opšteg i specifičnog mortaliteta, potrebno je osmisliti i sprovesti poticajne programe za rađanje djece. Društveni položaj raseljenih osoba zavisi i od odnosa i stavova cjelokupne društvene zajednice. Društvo snosi odgovornost za svestran i harmoničan život, psihički razvoj i stabilnost svih članova. Zbog svega navedenog, nephodan je veći angažman cjelokupne društvene zajednice i nadležnih institucija, da bi se popravio društveni položaj osoba koje su prisilno imigrirale na područje opštine Živinice od 1992.- 1995. godine, kao i intenziviranje projekata podrške raseljenim osobama i njihovom povratku na prijeratna mjesta prebivališta”,rekla je nova magistarka Midheta Mumić.

Ova istaknuta djevojka, kao i većina mladih, uprkos najvišim ocjenama i akademskom obrazovanju, nije imala sreće da dobije stalno zaposlenje, već povremeno kad se ukaže prilika! Da li je to znak da će i Midheta, poput mnogih, biti primorana da napusti svoju domovinu, ostaje da se vidi!/N.Č./

Vaš komentar na članak: