Primjeri: Profesor Milo Mišković dobitnik značajnih priznanja

U našim školama ovih majskih dana sumiraju se rezultati, obilježavaju njihovi dani na svečan način i dijele priznanja zaslužnim. Jedan od onih nagrađenih školskim priznanjima za predan rad je i profesor Milo Mišković.

Podsjećamo da je bio mentor učeniku Mirzi Tupkušiću, koji je 9.maja na Festivalu rada u Zenici postao državni prvak. Nije ovih majskih dana priznanje koje je dobio od Mješovite srednje škole Živinice jedino u vitrinama ovog uspješnog profesora. Mnogi ne znaju da je dobitnik mnogih priznanja za rad u prosvjeti, napisao je nekoliko stručnih knjiga i mnogo toga još, ali krenimo redom:

Milo je rođen 1957.godine u Živinicama. Završio je Srednju elektrotehničku školu u Tuzli, a nakon toga diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli (odsjek elektroenergetski).Nakon diplomiranja radio je u SOUR „Energoinvest“ RO Niskonaponska oprema i postrojenja, a od 1986. godine je zaposlen u Mješovitoj srednjoj školi Živinice, kao profesor stručno-teorijske grupe predmeta u elektrotehničkoj struci.

Kao profesor je prošao kroz mnoga stručna usavršavanja (kolektivna-organizirana i individualna), a na osnovu toga je i unaprijeđen u više stručno zvanje profesor-savjetnik. Stručni je saradnik Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i član komisije za polaganje stručnih ispita u elektrotehničkoj struci.

Do sada je napisao i objavio pet knjiga:
• dva školska stručna udžbenika „Električne instalacije za treći razred“ i „Električne instalacije za četvrti razred“ elektrotehničke škole u izdanju „Publishing Sarajevo“ 2003. godine.;
• dvije naučne knjige iz oblasti modernih električnih instalacija i osvjetljenja, jedna u izdanju „Infograf Tuzla“ 2004. godine, a druga u izdanju „GK Beograd“ 2005. godine, koja je doživjela i svoje drugo izdanje;
• Tehnička stručna knjiga „Električni uređaji za grijanje i hlađenje“ u izdanju „GK Beograd“ 2008. godine.

Obje naučne knjige“Električne instalacije i osvjetljenje“ u upotrebi su na većini elektrotehičkih fakulteta na području ex Jugoslavije.

U radu sa učenicima, kako u redovnoj nastavi, tako i u vannastavnim aktivnostima, postiže vrlo zapažene rezultate. Generacije bivših učenika su se upisivale na elektrotehnički fakultet zahvaljujući profesoru kao stručnom i profesionalnom uzoru. Od mnogobrojnih rezultata pomenut ćemo neke, kao npr. vrlo vrijedan rezultat na Državnom nivou u okviru prijeratne Jugoslavije(u Prištini)-prvo mjesto na državnom takmičenju učenika elektro struke, zatim na prvom Festivalu rada koji je organiziran na našem Kantonu, a domaćin za elektrostruku je bila općina Lukavac (drugo mjesto). Značajno je pomenuti i drugo mjesto na državnom nivou-Festival rada, 2012.godine, te prvo i treće mjesto 2018. godine u Zenici.

Od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona povodom Dana učitelja, 5. oktobra 2014. godine profesor Mišković je dobio priznanje za ostvarene rezultate u obrazovanju i odgoju brojnih generacija učenika, za ispoljenu osobnu kreativnost, za njegovanje umjetničkog dara i za otkrivanje inovatorskih sposobnosti kod učenika tokom dugogodišnjeg bavljenja svojim životnim pozivom – „Nagrada za životno djelo“.

Od strane općine Živinice, povodom 19. juna (Dan općine Živinice) 2017. godine, dobitnik je „ZLATNE SPOMEN PLAKETE OPĆINE ŽIVINICE“ za naročit doprinos u raznim oblastima života i rada na području općine Živinice.

Pored stručnog ispita, položio je i Državni stručni ispit iz oblasti elektrotehnike za projektiranje niskonaponske opreme i postrojenja (znanstvena oblast elektrotehnička struka, a uža specijalnost niskonaponske instalacije i projekti električnih instalacija).

Pored toga položio je ispit za sudskog vještaka i od strane Federalnog ministarstva pravde imenovan za stalnog sudskog vještaka elektrotehničke struke (Rješenje od 19.08.2009. godine). Angažiran kao stalni sudski vještak iz oblasti elektrotehničke struke – oblast energetika.

Dakle, mnogo toga dobrog sabrano je u liku i djelu uvaženog profesora Miškovića, koji o svemu tome kaže:

“Posvećen sam svom poslu i stalnom usavršavanju u struci. Kada radite na odogoju i obrazovnju mladih, morate stalno biti u korak s vremenom i nastojati najnovija dostignuća na vrijeme prenijeti na one koje pripremate za život. Radujem se što je moj rad prepoznat i vrednovan brojnim nagradama, a ja ću i dalje nastojati istim putem do novih rezultata”, kaže nam skromni profesor velikog potencijala Milo Mišković./Š.Gadžo/