U Bošnjačkom institutu – Fondacija Adila Zulfikarpašića promovirana je knjiga Medicinska/internstička ONKOLOGIJA  Doc.dr.sci.med. Semira Bešlije i Prof.dr.sci.med Damira Vrbaneca i saradnika. Promotori navedene publikacije su bili: prof. dr. sci. med. Nermina Obralić i prof. dr. sci. med. Nedžad Mulabegović i prof. dr. sci. med.Bakir Mehić.

U kreiranju ovog djela su učestvovali stručnjaci iz ove oblasti iz regiona tj.  ukupno 27 saradnika iz medicinskih centara iz Slovenije, BiH i Hrvatske koji su dali svoj doprinos na osnovu dugogodišnjeg vlastitiog iskustva i ovo djelo predstavlja prvu publikaciju iz oblasti medicinske onkologije na našim prostorima i u regionu. Medicinska/internstička ONKOLOGIJA je kapitalno medicinsko djelo napisano u 11 poglavlja na 755 stranica širokog dijapazona upotrebe počevši od studenata medicinskih fakulteta, aktualne ili buduće specijalizante, za specijaliste iz oblasti onkologije i srodnih disciplina, za subspecijaliste iz pojedinih segmenata iz ove oblasti kao za ostale stručnjake kao priručnik pri svakodnevnom radu sa pacijentima. Knjiga se bazira na načelima medicine na dokazima i svi izvori korišteni u istoj su u relaciji sa najsavremenijim dostignućima eksperimentalne i kliničke onkologije.

„Nadamo se da smo izdavanjem ove knjige uspjeli predstaviti današnje stanje, znanja i spoznaje iz širokog područja medicinske/internističke onkologije i popuniti prazninu u medicinskoj literaturi koja je postojala dugi niz godina u ovom našem području. Također se nadamo da će vam ova knjiga služiti ne samo kao udžbenik za učenje i pripremanje ispita, već i kao priručnik u svakodnevnom radu s bolesnicima”, poručio je autor doc. dr. Semir Bešlija.

Vaš komentar na članak: