one

Obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika, koji se slavi 21. februara, UNESCO je proglasio 1999. godine. Generalna skupština Ujedinjenih naroda priznala je rezolucijom ovaj praznik i odredila 2008. godinu za međunarodnu godinu jezika.

Ovaj praznik nastao je nakon međunarodnog priznanja Praznika za maternji jezik, koji se slavio u Bangladešu (bivši Istočni Pakistan) od 1952 godine, kada je policija i vojska Istočnog Pakistana ubila nekoliko bangladeških studenata u Dhaki.

Međunarodni dan maternjeg jezika redovno proslavljaju zemlje članice UNESCO-a, kako bi promovirale jezičnu i kulturnu raznolikost, te multilingvizam, pa se tim povodom danas u Prvoj osnovnoj školi na svečan način obilježio Dan maternjeg jezika.

Izveden je raznovrstan kulturno-zabavni program, pjevalo se, recitovalo i glumilo, a sve to na maternjem jeziku, tako da su učenici prikazali višejezičnost kao bogatstvo sredine u kojoj živimo.

“Prema procjenama, gotovo svakodnevno u svijetu nestane po jedan jezik, a lingvisti prognoziraju da će od oko 6.000 jezika, do kraja 21. vijeka odumrijeti više od polovine”, kaže nam profesorica Bosanskog jezika u prvoj OŠ Živinice Sanela Selimović.

Učenici Prve OŠ Živinice su učestvovali na školskom konkursu povodom Dana matenjeg jezika na temu:  “Jezik roda mog”. Najbolji su nagrađeni knjigama, a to su  Madžid Glavić V-d, Nejra Kadrić VII-c, Almedina Čivić IX- b i Lejla Goletić IX- b. /Š.G./

Vaš komentar na članak: