Tokom zimskog raspusta u Prvoj osnovnoj školi Živinice učinili su značajne napore na obnovi infrastrukture, a ponajviše zahvaljujući aktivnosti Vijeća roditelja, koje predvodi predsjednica Mirela Ahmetbegović.

Tokom zimskog raspusta obavljena je sanacija mokrih čvorova u starom dijelu zgrade, ali i rasvjeta o sali tjelesnog odgoja, o čemu direktor škole Omer Ramić kaže:

“Uspjeli smo do 27.januara okončati radove na mokrim čvorovima, tako da sada imamo zadovoljavajuće higijenske uslove. Osim prikupljenih sredstava roditelja, pomoć je pružila i firma Kakeš d.o.o Živinice.U sali tjelesnog odgoja zamijenjena je rasvjeta, tako da umjesto pet, sada imamo 15 reflektora, zaštićenih metalnim konstrukcijama, čime se dobila znato kvalitetnija osvjetljenost sale.Poslove je uradila firma Ering d.o.o. Živinice, a i za rasvjetu novci su prikupljeni aktivnostima Vijeća roditelja”.

Pred Prvom osnovnom školom ima još mnogo posla na saniranju oštećenih dijelova, posebno starog dijela zgrade, na kojem treba mijenjati krovnu konstrukciju i stolariju.

“Na vrijeme smo podnijeli aplikaciju za projekt zamjene stolarije na starom dijelu zgrade i to kod LOT tima Zavidovići, gdje je lociran Turski bataljon. Naša aplikacija je povoljno riješena, tako da je 17.januara obavljen tender i izabran najpovoljniji izvođač radova, a to je naša firma Alu-Kal Živinice. Vrijednost poslova oko zamjene stolarije iznosi oko 36 hiljada Eura”, istakao je direktor Prve OŠ Omer Ramić.

Sa izvođačem radova dogovrena je dinamika zamjene komplet vanjske stolarije, koja će se ugrađivati tokom vikenda, tako da neće biti smetnje u vrijeme izvođenja nastave u učionicama.

Na redu je traženje donatora za saniranje krova zgrade, pa se ovdje nadaju da će se naći rješenje i za taj veliki problem./Š.G./

Vaš komentar na članak: