U Prvoj osnovnoj školi Živinice uspješno djeluje Osnovna muzička škola, koja već ima dugu tradiciju uspješnog stvaralačkog rada, o čemu svjedoče brojna priznanja i nagreade. Ovih dana uspješno je privedena kraju adaptacija novog prostora, čime su stvoreni uslovi za uspješniju orgaizaciju nastave.

Direktor Prve Osnovne škole Mirza Džuzdanović hvali roditelje učenika, koji su podrška u radu djece:

“Novcima iz redovnih roditeljskih donacija uspjeli smo pregraditi kabinete i postaviti tapacirung na vrata, čime smo dobili četiri muzička boksa, sa kvalitetnom zvučnom izolacijom. Time su učenici lišeni dopiranja zvukova iz susjednih učionica, što doprinosi njihovoj većoj koncentraciji, te bržem i kvalitetnijem usavajanju predviđenih nastavnih sadržaja”.

Predstavnica roditelja Suada Kamenjaković ističe kako su roditelji uvijek spremni pomoći u stvaranju povoljnijih uslova za rad sa djecom:

“Izlazimo u susret školi i nastojimo pomoći koliko možemo, a za ovu investiciju izdvojili smo oko 2,5 hilade KM.Nastavnici u Osnovnoj muzičkoj školi mnogo čine za našu djecu, koja ovdje stiču osnove muzičke kulture na raznim instrumentima”.

Muzički pedagozi Ankica Samardžić i Haris Muminović su zadovoljni novim prostorom i uslovima za dalje napredovanje učenika. Ističu da se ovih dana učenici pripremaju za predstojeća takmičenja na TK, federalnom i internacionalnom, sa kojeg uvijek donose priznanja i osvajaju prva mjesta.

“U posljednje dvije godine porastao je interes za upis učenika u Osnovnu muzičku školu, tako da sada imamo 92 polaznika, koja su se opredjelila za jedan od slijedećih instrumenata: harmonika, klavir, violina, klarinet i gitara. Tokom godine vrijedno se radilo pa sada očekujemo adekbvatne nagrade na raznim takmičenjima”, kaže nam prof.Haris Muminović./Š.G./

Vaš komentar na članak: