Učenici Prve osnovne škole Živinice takmiče se ko će postići bolji uspjeh? U III-B razredu profesorice razredne nastave Mirele Nukić vlada prava takmičarska atomosfera. Od 27 učenika, čak 24 imaju odličan uspjeh, a i preostala tri učenika imaju petica u dnevniku, ali još nije dovoljno da bi razred završili odličnim uspjehom. Profesotrica Mirela hvali svoje đake i kaže:

“Najmanje imam problema oko ocjenjivanja, jer su zaista veoma predani svojim svakodnevnim zadacima. Osim što redovno izvršavaju svoje nastavne zadatke, gotovo svi su članove neke od školskih sekcija ili klubova u gradu. Tako imamo učenike recitatore, članove likovne sekcije, djevojčice su posvećene modernim plesovima i folkloru, dok se dječaci bave nogometom u Eurogolu i karateu u gradskim klubovima. Često nastupaju na školskim priredbama ili u gradu prilikom raznih svečanosti”, kaže profesorica Mirela.

Iako su tek treći razred mnogi učenici su osvajači medalja na raznim takmičenjima. Medalje su osvajali fudbaleri Eurogola Eman Duraković, Tarik Avdibašić, Tarik Demirović, Smail Parić, Vahid Halilović, Dženan Memagić i Maid Serhatlić.

Sa raznih takmičenja u modernim plesovima medalje su osvojile Ilma Glavinić, Ena Šarić i Lana Kanjić. Vrijedno je još pomenuti da je nedavno u povodu Dana škole Ena Šarić osvojila prvo mjesto za literarni rad. Kažu nam da će medalja biti još i da je ovo samo lijep početak odlikaša iz III-B razeda!/Š.G./

Vaš komentar na članak: