U okviru Osnovne škole Đurđevik djeluje Područno odjeljenje u obližnjim Podgajevima, gdje nastavu pohađa oko 70 učenika, sa kojima rade učitelji Selma Halilović-I razred, Mersija Kovačević-II, Ramiz Nišić-III i Nesiba Hašimbegopvić -IV razred.

Djeca dobro uče, imaju puno petica, a vrijedni su i u vannastavnim aktivnostima. Rukovodilac Područnog odjeljenja Podgajevi Ramiz Nišić ističe svoje vrijedne učenike i njihove nastavnice:

“U školi su poboljšani uslovi za rad, posebno od kada je, zahvaljujući Turskom bataljonu, u potpunosti izvršena rekonstrukcija škole i izgrađen sportski poligon, koji osim nama u školi dobro dođe i omladini MZ Podgajevi. Imamo nekoliko sekcija, kao likovnu, ritmičko-folklornu, dramsko-recitatorsku i hor sa pripremanjme prigodnih pjesama. Sekcije pripremaju programe i izložbe za prigodne praznike, a u toku su pripreme za obilježavanje 1.marta, Dana nezavisnoti BiH i 8.marta, Dana žena. Tada organizujemo priredbe, tako da učenici pokažu koliko su naučili u okviru slobodnih aktivnosti”.

Prošle godine za Dan učitelja vriejdni prosvjetar Ramiz Nišić kreirao je u školskom dvorištu spomenik u vidu knjige, o čemu kaže:

“Mnogo toga uradimo u okviru školskih aktivnosti, pa sam tako došao na ideju da postavim taj spomenik, jer je knjiga najbolji čovjekov prijatelj, a ovo je škola gdje se iz knjiga mnogo toga nauči. Na toj knjizi su poruke sa poučnim sadržajima vaspitnog značaja!U okviru aktivnosti naše likovne sekcije proizvodimo krede u boji, jer je školski budžet nedovoljan da finasira sve ono što nam treba, tako da smo školu pretvorili u pravu radionicu. Osim kreda radimo sve što nam je potrebno za nastavna sredstva, imamo kompjuter, slike za nastavne sadržaje, vlastitu biblioteku, napravili smo i sprave za tjelesni odgoj, u dvorištu smo zasadili brzorastuće drvo paulovniju, koja će nam ukrasiti okolicu naše škole”.

Takvi su nastavnici u Podgajevima, sve što im treba sami naprave, pa u potpunosti realizuju nastavne sadržaje predviđene nastavnim planovima i programima od prvog do četvrtog razreda./Š.G./

Vaš komentar na članak: