Danas su ponovo školska zvona oglasila početak nastave za učenike osnovnih i srednjih škola. U Drugoj osnovnoj školi Živinice spremno su dočekali svoje učenike, a o postignutim rezultatima u prvom polugodištu direktor Rasim Muratović kaže:

„Imamo oko 920 učenika koji su na polugodištu imali prosjek prolaznosti 78,81 odsto. Sa slabim uspjehom u dnevnicima loše ocjene imalo je 60 učenika ili 9,46 odsto. Na lošije rezultate uspjeha uticao je veliki broj neocjenjenih učenika, koji je približan učenicima sa nedovoljnim uspjehom i iznosi 9,48 odsto“.

Tokom zimske pauze prosvjetni radnici su bili angažovan na seminarima, radu stručnih aktiva, te radu školskih vijeća, tako da se spremno dočekao početak nastave u drugom polugodištu.

„Tokom drugog polugodišta posvetićemo više pažnje saradnji sa roditeljima i pospješićemo saradnju sa romskim udruženjima, kako bi svi zajedno učinili napore na smanjenju izostajanja učenika sa nastave, a to bi značilo i poboljšanje uspjeha škole u cjelini! Takođe ćemo nastaviti sa edukacijom roditelja i učenika o vršnjačkom nasilju, kako bi i na tom planu napravili povoljniju sredinu za pravilan odgovjno obrazovni rad“, ističe direktor Druge osnovne škole Rasim Muratović./Š.G./

 

Vaš komentar na članak: