Studiraj na novom licenciranom studijskom programu fakulteta eMPIRICOM

Tuzla je postala bogatiji za još jednu visokoškolsku ustanovu. Naime, Odjeljenje Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Tuzli, sa sjedištem u Brčkom, koje u Tuzli uspješno djeluje od 2015. godine, preraslo je u fakultet koji je dobio sve neophodne licence od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za početak samostalnog rada.

Dobijanje licenci (i početne akreditacije) je ozvaničeno i promjenom samog imena ove visokoškolske ustanove, pa sada možemo reći da u Tuzli, eMPIRICA postaje eMPIRICOM.

Naravno dobre vrline koje krase ovu ustanovu su u proteklom periodu još unaprijeđene, tako da i nema neke velike razlike u studiranju na eMPIRICOM-u ili srodnim fakultetima u zemljama EU.

Na novom fakultetu pod punim nazivom Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli kreiran je savremen i inovativan studijski program u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija, usmjeren ka sticanju praktičnog i primjenjivog znanja koje privreda i industrija danas traže i koji će vam omogućiti visoku prepoznatljivost i zapošljivost unutar struke. I do sada je više od 90% studenata eMPIRICA-e dobijalo posao unutar tri mjeseca po sticanju diplome.

U okviru LICENCIRANOG studijskog programa Računarstvo i informatika imate mogućnost da se specijalizujete u određenoj oblasti izborom jednog od četiri smjera:
 Softversko inženjerstvo,
 Inženjerska informatika,
 Multimedijsko računarstvo,
 Poslovna informatika.
Trajanje studija je 6 semestara (3 godine) za obim studija 180 ECTS kredita, odnosno 8 semestara (4 godine) za obim studija 240 ECTS kredita, pri čemu studenti mogu birati između redovnog i studija na daljinu./H.Dedić/