Šumarski fakultet obilježava 70 godina uspješnog rada

Sarajevo, 12. juli/srpanj 2018. – Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu ove godine obilježava 70 godina postojanja i uspješnog rada. Ovaj značajan jubilej jedne od najstarijih visokoškolskih instutucija u Bosni i Hercegovini, Šumarski fakultet će obilježiti nizom prigodnih aktivnosti. Tako će od 10. do 12. oktobra/listopada ove godine u Sarajevu biti održan Međunarodni simpozij Čovjek – Šuma –Nauka – PEFOSS, na kojemu će se okupiti više od 200 učesnika, a predavači na Simpoziju će biti neki od vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti šumarstva i hortikulture.

U proteklih 70 godina kontinuiranog rada, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu obrazovao je i odgojio generacije inženjera, magistara i doktora nauka u oblasti šumarstva i hortikulture, koji predano brinu o uzgoju, gazdovanju, efikasnom iskorištavanju i zaštiti šume kao najznačajnijeg resursa Bosne i Hercegovine.

„Diplomanti, magistranti i doktoranti Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zahvaljujući ovdje stečenim znanjima se usavršavaju na najpoznatijim i najprestižnijim svjetskim fakultetima i institutima u oblasti šumarstva i hortikulture. Predano radimo na podizanju kvaliteta obrazovanja, a činjenica da diplomanata, magistranata i doktoranata sa našega Fakulteta gotovo da nema na biroima za zapošljavanje najbolje govori o kvalitetu kadrova koji stiču znanja na Šumaroskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu“, kaže prof.dr. Mirzan Dautbašić, dekan Šumarskog fakulteta Univertziteta u Sarajevu.

Sedam decenija uspješnog rada Šumarskog fakulteta bit će obilježen i brojnim drugim aktivnostima, koje će svoju kuliminaciju imati krajem godine na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 70. godišnjice Šumarskog fakulteta u Sarajevu./Mirela Haskić/