Udruženje porodica Porodični Ruralni Edukativni Centar PREC Živinice organizuje edukaciju/radionicu na temu “Rezidba, ishrana i zaštita jabuke”.Edukacija/radionica će se održati na farmi Spreča u Vukovijama Donjim, općina Kalesija u subotu 12.11.2016.godine, od 13h do 14 i 30h. Radionicu će voditi Said Karić, magistar poljoprivrede. Said je stekao radno iskustvo u trajanju od godinu dana u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona. Aktivan u naučno-istraživačkom radu, koautor na većem broju radova iz oblasti voćarstva te povrtlarstva, izlaganih kako u BiH, tako i izvan nje, radova objavljivanih kako u domaćim tako i u inostranim časopisima.

Udruženje porodica Porodični ruralni edkukativni centar osnovano je u sepetmebru, 2014.godine.

Osnovni ciljevi Udruženja : Da članovi ostvare svoja prava i preuzmu odgovornost u obrazovanju, stučnom usmjeravanju i stručnoj obuci mladih i odraslih koji se obrazuju ili praktično usavršavaju vještine u PREC-u. Također jedan od ciljeva je da Udruženje učestvuje u animiranju i razvoju zajednice u kojoj se nalazi PREC i da pruži aktivnosti za narodno obrazovanje, kao i sve akcije obrazovnog, društvenog ili porodičnog karaktera.

Ključne aktivnosti Udruženja PREC Živnice su :

Razvijanje obuka za odrasle iz oblasti pooljoprivredne proizvodnje i zanimanja koja su potrebna ruralnim područjima
Razvijanje obuka omladinaca iz oblasti građevinarstva, zanatstva, turizma i grana potrebnih za razvoj ruralnog područja.
Osnaživanje žena, prvenstveno sa ruralnih područja kroz razne projekte i poduhvate.
Ovo je prva u nizu radionica/edukacija za poljoprivrednike po principu naizmjenične pedagogije za sezonu jesen/ zima 2016/2017.godina, koju organizuje Udruzenje porodica PREC Živinice svakih 15 dana, a više o samim radionicama i mjestu održavanja mogu se obratiti Udruženju PREC na e-mail: prec.zivinice @gmail.com ili nabroj mob. 062/ 894-781/Jasmina Maslić/

Vaš komentar na članak: