Utvrđen spisak udžbenika za narednu školsku godinu

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona organiziralo je press konferenciju povodom donošenja Odluke o korištenju udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021.godini i utvrđivanja Spiska udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini.

Press konferenciji su prisustvovali ministrica obrazovanja i nauke TK Fahreta Brašnjić, predsjednik Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine TK Midhat Čaušević i direktor Pedagoškog zavoda TK Nikola Čiča.

Ministrica Brašnjić je istakla da je „odluka o korištenju udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini donesena u skladu sa članom 46. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.” Odlukom je utvrđen Spisak udžbenika/radnih udžbenika koji će se koristiti u školskoj 2020/2021.godini, po principu jedan udžbenik u svim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona.

Prethodno je na Skupština Tuzlanskog kantona, 2.11.2019. godine usvojila Zaključak kojim je podržan prijedlog Aktiva direktora osnovnih škola i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o poduzimanju aktivnosti da se od školske 2020/2021.godine u osnovnim školama u svim razredima koristi isti udžbenik po principu trenutno najzastupljenijeg udžbenika. Izmjenama i dopuna Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđeno je da u školama čiji je osnivač Skuština Kantona koristi se udžbenik/radni udžbenik u skladu sa odlukom Ministarstva, koja se donosi najkasnije 60 dana prije početka školske godine.Ministarstvo je imenovalo Komisiju sačinjenu od strane predstavnika Ministarstva, Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda sa zadatkom da utvrdi najzastupljeniji udžbenik za sve nastavne predmete i sve razrede, na osnovu spiskova škola.

Komisija je obradila podatke i dostavila precizan izvještaj o broju učenika koji koristi svaki udžbenik u ovoj školskoj godini.Udžbenik koji je najzastupljeniji u ovoj školskoj godini, a istovremeno se nalazi na utvrđenom Spisku odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koristit će se u školskoj 2020/2021. godini”.

Odluka i Spisak udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini mogu se preuzeti sa službene stranice Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (www.montk.gov.ba)./Odjeljenje za informisanje/