Vlada Tuzlanskog kantona je na 4.redovnoj sjednici donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ JU OŠ „Doborovci“ Gračanica u iznosu od 12.500,00 KM na ime rekonstrukcije centralnog grijanja.

Vlada TK odobrila je sredstva u iznosu od 8.000,00 KM budžetskih sredstava JU OŠ „Duboki potok“ Srebrenik za rekonstrukciju fiskulturne sale.

Odobrena su i sredstva u iznosu od 8.000,00 KM JU OŠ „Džakule“ Gračanica za rekonstrukciju fiskulturne sale.
Vlada TK odobrila je sredstva JU Gimnaziji „Mustafa Novalić“ Gradačac u iznosu od 38.029,00 KM, na ime izgradnje školskog objekta.

Odobrena su sredstva JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović“ Srnice D. Gradačac u iznosu od 3.149,00 KM na ime izgradnje objekta Područne škole u Vučkovcima – troškovi građevinske dozvole JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović“ Srnice D. Gradačac.

Vlada je odobrila sredstva JU „Prva osnovna škola“ Živinice u iznosu od 54.000,00 KM, na ime rekonstrukcije centralnog grijanja./Odjeljenje za informisanje/

Vaš komentar na članak: