mido

Da mladi ljudi ne odustaju od svojih ciljeva i da su uporni da sami sebi prokrče put u budućnost, pokazuje i primjer našeg sugrađanina, diplomiranog inženjera elektrotehnike, Midhata Umihanića. Midhat je rođen u Tuzli 7. februara 1984.godine. Osnovnu školu završio je 1998. godine u Bašigovicima, nakon čega upisuje Elektrotehničku školu u MSŠ Živinice.

Zbog izuzetnih rezultata tokom srednjoškolskog obrazovanja, naročito  iz stručnih predmeta, Midhat je proglašen za učenika generacije u  MSŠ Živinice. Nesumljivo je bilo da će Midhat školovanje nastaviti na Elektortehničkom fakultetu u Tuzli, gdje je usavršava svoje znanje. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli 2007.godine i time stekao zvanje “diplomirani inženjer elektrotehnike”.

Dobitnik je brojnih priznanja i certifikata sa stručnih seminara na kojima je učestvovao, stručni ispit je položio 2010.godine iz oblasti elektrotehnike, stalni je sudski vještak elektrotehničke struke. Talentovani inženjer elektrotehnike nije stao na tome, ovih dana, tačnije danas,  Midhat Umihanić je, na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, pod mentorstvom prof.dr.Vlade Madžarevića, javno odbranio magistarski rad na temu:”Temperaturni monitoring energetskih transformatora”. Važno je napomenuti da je Umihanić na postdiplomskom studiju ostvario maksimalan prosjek ocjena 10.

Umihanić je u svom radu obradio koncept temperaturnog monitoringa koji ima za cilj praćenje energetskih transformatora i otkrivanje poremećaja u ranoj fazi razvoja kvara na osnovu temperature transformatora u pogonu. Umihanić je napravio pregled dosadašnjeg razvoja na ovom području, te dao smjernice daljeg razvoja. Temperaturni monitoring sistem koji je Umihanić obrađivao u svojoj magistarskoj temi veoma je bitan kako bi se produžio vijek trajanja transformatora, jer se radi o veoma skupocjenoj opremi, koja je veoma bitna za industriju i elektroprivredne organizacije, čija je osnovna zadaća proizvodnja, prenos i distribucija el. energije.

Da na mladima svijet ostaje pokazuju ovakvi perspektivni i mladi ljudi, koji su itekako potrebni našem društvu i našoj državi. Oni su naša budućnost i okosnica razvoja društva, jer svako uspješno društvo čine uspješni ljudi, zbog toga im treba pružiti priliku da iskoriste svoje znanje i sposobnost. Nakon uspješne odbrane magistarskog rada, Midhat nije krio zadovoljstvo:

“Posvetio sam se nauci i veoma sam zadovoljan današnjim uspjehom, koji je kruna mog dugogodišnjeg rada, od osnovne i srednje škole, do studija na fakultetu, te sticanja zvanja magistra elektro tehničkih nauka. Nastaviću dalje, jer vjerujem u sebe i svoje mogućnosti, pošto je eketro tehnika moje životno opredjeljenje”, rekao je mr. Midhat Umihanić.Čestitamo! /Š.G./

Vaš komentar na članak: