Obraćamo se građanima općine Živinice i šire molbom, da podrže i pomognu humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za izradu investicijsko-tehničke dokumentacije tj(glavni projekat i revizija glavnog projekta).

Centar „Vrati mi osmijeh“broji 125(stodvadesetpet)članova djece i omladine sa posebnim potrebama, privremeno smo smješteni u vojnoj kasarni Ljubače,tj dok se ne izgradi objekat za djecu sa višestrukim smetnjama“Vrati mi osmijeh“

Mi smo započeli sa prikupljanjem dokumentacije za izgradnju objekta, dobili smo urbanističku saglasnost, planiramo podnijeti zahtjev za građevinsku saglasnost ali za to nam je neophodno uraditi Glavni projekat,koji košta 10.968,75 KM.

Učešćem u humanitarnoj akciji“Građani Žiivinica za djecu sa posebnim potrebama“pomoći će, da se stvore uslovi za izradu investiciono tehničke dokumentacije i izdavanje građevinske saglasnosti a samim tim, steći će se uslovi za početak granje objekta za djecu sa višestrukim smetnjama „Vrati mi osmijeh „u mjestu Šarenjak općina Živinice.

Molimo sve stanovnike općine Živinice, da u skladu sa svojim mogućnostima daju dobrovoljni novčani prilog i na taj način djeci i omladini sa psihofizičkim smetnjama pomognu u izradi investiciono tehničke dokumentacije, u nadi da će te se odazvati našem apelu za pomoć,unaprijed Vam se zahvaljujemo,

Vašu donaciju možete uplatiti na žiro račun Centra „Vrati mi osmijeh“broj:3386402227214521,sa naznakom radi izrade investiciono tehničke dokumentacije

S poštovanjem,

Za sve dodatne informacije obratite se;
Omić Suada,predsjednik UO
Tel:062/254-876

 

Vaš komentar na članak: