Sarajevo, 22. oktobar/listopad 2017. – Finansijsko-informatička agencija (FIA) počet će u ponedjeljak, 23. oktobra/listopada 2017. godine od 10 sati zaprimati zahtjeve građana Federacije Bosne i Hercegovine za prijavu potraživanja po osnovu stare devizne štednje koju su građani BiH imali u Invest banci ad Beograd i Jugoslovneskoj investicijsko-kreditnoj banci ad Beograd (JIK) iz Srbije ili u njihovim filijalama širom bivše Jugoslavije i izdavati potvrde o zaprimljenim zahtjevima.

Građani FBiH će predavati zahtjeve u ispostavama FIA, koje se nalaze u 45 općina u Federaciji BiH.

Uz pismeni zahtjev za prijavu potraživanja stare devizne štednje koju su imali u bankama Srbije, građani su dužni dostaviti i slijedeće dokumente: kopiju devizne štedne knjižice (ukoliko je posjeduje), kopiju rješenja o nasljeđivanju, ovjerena kopija punomoći za zastupanje, kao i druge potrebne dokumente kojima se neosporno dokazuje pravni interes podnositelja zahtjeva.

Građani koji su usljed ratnih dejstava ostali bez deviznih štednih knjižica također mogu predati zahtjev za prijavu potraživanja i dobit će odogovarajuću potvrdu.

Zahtjevi se predaju lično, dok građani FBiH koji žive u inostranstvu zahtjeve uz prateću dokumentaciju mogu dostaviti poštom na adresu: Ložionička 3, Sarajevo sa naznakom “zahtjev za prijavu potraživanja stare devizne štednje”.

Potvrde o zaprimljenim zahtjevima građani će dobijati najkasnije u roku od osam dana od zaprimanju zahtjeva te potpune i uredne prateće dokumentacije.

FIA je razvila softver koji će voditi evidenciju o zaprimljenim zahtjevima i izdatim potvrdama o prijemu zahtjeva.

Bitno je istaknuti da FIA ne vrši verifikaciju stare devizne štednje nego samo prima zahtjeve i izdaje potvrde kojom se potvrđuje da devizni štediša nije ostvario pravo u Bosni i Hercegovini po osnovu predmetne devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane Federacije BiH.

FIA napominje da se prijave potraživanja po osnovu devizne štednje Invest banke ad Beograd i JIK banke ad Beograd podnose nadležnom organu Republike Srbije (Uprava za javni dug).

Više informacija na: http://www.fia.ba/

 

Vaš komentar na članak: