Javni poziv za učešće u istraživanju – o pitanjima identiteta, psihosocijalnog razvoja i drustvene integracije mladih iz BiH

U okviru projekta Evropske unije „Children Born of War – Past, Present and Future“, Amra Delic, doktorantica Univerziteta u Greifswaldu (Njemacka) provodi istrazivanje o pitanjima identiteta, psihosocijalnog razvoja i drustvene integracije mladih iz Bosne i Hercegovine.

U istrazivanju ucestvuju mladi rodjeni u periodu 1992-1999. godina, koji pripadaju jednoj od sljedece tri grupe:

1) djeca, tj. mladi ciji su ocevi bili pripadnici stranih snaga stacioniranih tokom i nakon rata u Bosni i Hercegovini (UNPROFOR/IFOR/SFOR), a majke drzavljanke BiH,

2 djeca, tj. mladi ciji su ocevi bili strani humanitarni radnici pri organizacijama I UN agencijama koje su djelovale tokom i nakon rata u Bosni i Hercegovini, a majke drzavljanke BiH,

3)djeca, tj. mladi ciji su ocevi i majke pripadali razlicitim stranama u sukobu.

Istrazivanje je odobreno od strane Etickog komiteta Univerziteta u Greifswaldu i dio je sireg projekta Evropske Unije “Children Born of War – Past, Present and Future“, koji se provodi u vise zemalja svijeta. Ucestvovanje u istrazivanju je na dobrovoljnoj osnovi i uz informirani pristanak. Provodi se pomocu upitnika za cije je popunjavanje potrebno u prosjeku dva sata, a za izdvojeno vrijeme ucesnici ce dobiti naknadu u iznosu 20 KM. Ukoliko pripadate nekoj od navedenih grupa, bili bismo Vam veoma zahvalni za ucestvovanje u ovom istrazivanju.

Dobijeni podaci ce biti koristeni za analize koje će ukazati na potrebe psihosocijalnog razvoja i nivo drustvene integracije mladih iz navedenih grupa, a koje će donosiocima odluka i javnih politika omogućiti planiranje daljih aktivnosti i mjera.

Tajnost i povjerljivost dobijenih informacija su zagarantirane jer će se podaci dobijeni iz upitnika posmatrati i analizirati samo grupno, dok ce ime i prezime ucesnika/ica, grad/mjesto ili bilo koja druga lična referenca biti zasticeni.

Molimo Vas da molbu za učešće u istraživanju proslijedite Vašim poznanicima/ma koji/e pripadaju jednoj od gore navedenih grupa.

Za sva dodatna pitanja i za prijavu za ucesce u ovom istrazivanju, kontakt osoba je Amra Delic. Mozete nas kontaktirati pozivom na broj telefona 00 387 62 810 268 ili putem e-maila: chibow_bih@yahoo.com

Vaš komentar na članak: