JU Dječije obdanište: Javni oglas za prijem djece za 2017/18. godinu

Prijavu za prijem djece u Ustanovu mogu podnijeti svi zainteresovani roditelji koji žele koristiti usluge Ustanove od 01.09.2017.godine. Roditelji koji po prvi put upisuju dijete u obdanište uz prijavu na oglas potrebno je da dostave:

1. Ljekarsko uvjerenje djeteta (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete.

Roditelji čija djeca su pohađala obdanište u pedagoškoj 2016/2017.godini potrebno je samo da popune prijavu koju će dobiti u Ustanovi.

Prijem djece će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o prijemu djece u Ustanovu, a Odluku o prijemu djece će donijeti Komisiju koju imenuje Upravni odbor Ustanove. Nakon razmotrenih prijava Komisija za prijem djece u Ustanovu će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči JU „Dječije obdanište“ Živinice.

Roditelj koji je nezadovoljan Odlukom Komisije o prijemu može u roku od 15 dana donošenja Odluke uložiti prigovor Upravnom odboru Ustanove. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Svi roditelji čija djeca budu primljena u obdanište za pedagošku 2017/2018.godinu obavezni su potpisati Ugovor sa ustanovom i dostaviti ljekarsko uvjerenje za dijete do 01.09.2017.godine. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati u sjedište Ustanove, u ulici 25. novembar broj 3.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035/774-389. Napomena: Broj mjesta je ograničen