JZU Dom zdravlja: Naredba Kriznog štaba

Krizni štab JZU Dom zdravlja Živinice za praćenje korona virusa,na sastanku održanom dana 16.03.2020. godine sa šefovima službi JZU Dom zdravlja Živinice, u skladu sa naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, donio je

N  A  R  E  D  B  U

1.U hitnim slučajevima pacijentima se pružajusve neophodne usluge.

2.Obustavljaju se redovni specijalističko konsultativni pregledi a neophodni specijalističko konsultativni pregledi obavljaju se po procjeni specijaliste.

3.Kao mjera opreza,na glavne ulaze u zgradu JZU Dom zdravlja Živinice postavlja se medicinsko osoblje koje će obaviti razgovor sa pacijentima o njihovoj potrebi za zdravstvenom uslugom, putovanjima i kontaktima sa osobama koje su došle iz inostranstva, te dati smjernice za dalje kretanje kroz zdravstveni sistem.

4.Odlaske u ordinacije ljekara porodične medicine svesti na minimum, ljekare porodične medicine kontaktirati telefonom a kada je neophodno izdati recept za terapiju isti će preuzeti mlađi članovi porodice.

5.Upućivanje pacijenata na laboratorijsku dijagnostiku vršiti će se samo za neophodne pacijente i one koji imaju zakazan potvrđen termin za operativi zahvat.

6.Do daljnjeg obustavlja se pružanje uslugaizdavanja ljekarskih uvjerenja (za oružje, za vozače i sl.),sanitarnih pregleda u svrhu izdavanja sanitarne knjižice i provođenje periodičnih sistematskih pregleda radnika.

7.Pacijenti koji se ne budu pridržavali naredbi nadležnih kriznih štabova koje se odnose na sprečavanje širenja korona virusa i koji ometaju rad zdravstvenih radnika biti će prijavljeninadležnim organima.

8.Svaki slučaj nepropisnog parkiranja u krugu objekta JZU Dom zdravlja Živinice i pristupnim ulicama odmah će biti prijavljenipoliciji.

9.Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do donošenja drugačijih naredbi i uputa Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona./Predsjednik Kriznog štaba JZU Dom zdravlja Živinice za praćenje korona virusa primarijus prof.dr.sc. Esed Omerkić, direktor JZU Dom zdravlja Živinice/