Obavještavamo građane da se od strane neregistrovanih pojedinaca vrši neovlašćeno oglašavanje turističkih aranžmana. S tim u vezi ukazujemo građanima da je ugovaranje godišnjih odmora preko „putničkih agencija“ isto obavezno ugovarati u poslovnim prostorijama registrovanih putničkih agencija, a nikako putem telefona, facebook-a i sl.

Turističko-ugostiteljski inspektori ove službe su u okviru pojačanog inspekcijskog nadzora turističke djelatnosti utvrdili da pojedina fizička lica (koja nisu registrirana za djelatnost turoperatera niti u svojstvu fizičkog lica to mogu biti) neovlašćeno oglašavaju turističke aranžmane i na taj način dovode građane u položaj da budu prevareni i da postupaju nezakonito.

Ovim putem ukazujemo posebno na dva oglasa i to:

„LjETO NA MORU 2016 – Putnička agencija Srebrenik u saradnji sa Turist biroom Neum“ i „Odmori.ba“.

U prilogu dajemo fotokopiju primjera nezakonitog oglašavanja od strane dva pomenuta prekršioca./Press Grad Tuzla/

Vaš komentar na članak: