Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o računanju vremena („Službene novine FBiH“, br 24/97 i 50/03) propisano da se ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u oktobru, tako što će se pomjeranjem za 60 minuta unazad vrijeme u 3 sata, 00 minuta i 00 sekundi računati kao 2 sata, 00 minuta i 00 sekundi.

Shodno navedenom, obavještavamo javnost da se ljetno računanje vremena završava u nedjelju 30.10.2016. godine, pomjeranjem za jedan sat unazad, na način da će se vrijeme u 3 sata, 00 minuta i 00 sekundi, računati kao 2 sata, 00 minuta i 00 sekundi.

Vaš komentar na članak: