Poštovani sportski prijatelji,
Na svojoj zadnjoj sjednici održanoj u ponedjeljak, 09.05.2016. godine, Upravni odbora Rukometnog kluba „Konjuh“ Živinice je raspravljao o sastavu Upravnog odbora Kluba i usvojio zaključak da bi isti u narednom periodu morao uključiti više mladih, obrazovanih i ambicioznih osoba, željnih dokazivanja u sportu, a na dobrobit Kluba, te ovim putem izdaje:

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ZA POPUNU UPRAVNOG ODBORA RUKOMETNOG KLUBA „KONJUH“ ŽIVINICE I DRUGIH FUNKCIJA U KLUBU

Ovim putem pozivamo sve ljubitelje rukometa da se prijave radi popune članova Upravnog odbora Kluba ili drugih funkcija u Klubu (treneri, marketing i odnosi sa javnošću –PR). Na ovaj oglas se mogu prijaviti sve ambiciozne osobe koje se žele dokazati u obavljanju društveno – sportskog i korisnog rada u rukometu, na području Općine Živinice i BiH.

Oglas ostaje otvoren do 25.05.2016. godine.

Prijave na oglas se mogu dostaviti na e-mail adresu: info@rkkonjuh.ba ili lično u kancelariju Kluba koja se nalazi na adresi: Alije Izetbegovića 42., (preko puta dvorane). Prijave moraju sadržavati Curriculum Vitae./ UO RK Konjuh/

Vaš komentar na članak: