Danas je započeto izvođenje građevinskih radova na izgradnji Biljnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za Selo mira Turija općina Lukavac. Završetak radova se očekuje početkom septembra.

UNIDO iz Beča u saradnji sa Vladom TK realizira trogodišnji projekatza koji je Republika Slovenija obezbijedila grant sredstva u iznosu 300.000 EUR, a čiji je cilj rješavanje problema zagađenja akumulacije Modrac od difuznih zagađenja primjenom efikasnih mjera ekoremedijacije. Implementator projekta je LIMNOS d.o.o. Slovenija. U okviru ovog projekta su prikupljene informacije o potencijalnih izvorima zagađenja voda slivaakumulacije Modrac. Na osnovu analize prikupljenih podataka i primjene odgovarajuće metodologije odabrana je vrsta pilot projekta i lokacija za njegovu implementaciju. Pilot projekat podrazumjeva izgradnju Biljnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za Selo mira Turija. Izgradnja prečišćivača i njegov rad su odlična prilika zapraktično prikazivanje načina izgradnje i efekata implementacije mjera ekoremedijacije kod prečišćavanja otpadnih voda.

Dječije selo mira Turija je izgradila njemačka Rudolf Walther Fondacija u suradnji s općinom Lukavac i Tuzlanskim kantonom. Smještajni kapacitet doma je 96 mjesta, raspoređenih u 8 porodica. Brigu o djeci vode pomajke koje provode 24 sata u porodici. Trenutno u selu živi oko 120 osoba i njihove otpadne vode će u ovom prečišćivaču biti prečišćene.

Više informacija o biljnom uređaj za prečišćavanje otpadnih voda

Ovi uređaji imitiraju prirodnu moć samočišćavanja.Oni predstavljaju sistem međusobno spojenih bazena, izoliranih folijom i ispunjenih supstratom, u kojima voda gravitacijski struji ispod površine. Kombinovanim biohemijskim aktivnostima mikroorganizama u supstratu i močvarnih biljaka, uz fizikalne i hemijske procese ovi uređaji su u mogućnosti da vodu prečiste do zakonom zahtijevanih standarda./Džemila Agić, Centar za ekologiju i energiju/

Vaš komentar na članak: