Centar za ekologiju i energijuorganizira obukudruge generacije “Stručnjaka za toplotnu izolaciju ovojnice objekta”. Obukaje namijenjena osobama koje su završile III ili IV stepen građevinske škole. Obuka će biti održana od 30.3. do 15.5.2015. godine itrajati će 7 sedmica(od ponedjeljka do petka po 8 časova dnevno) ukupno 280 časova.

Nakon prikupljanja prijava za obuku će biti odabrano12 učesnika, koji pokažu potreban nivo motivacije i predznanja. Na kraju obuke se polaže završni ispit i dobija diploma.

U okviru obuke će biti obrađene teme vezane za energetsku efikasnost u zgradarstvu, mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i poduzetništvo. Važan dio edukacije je praktični rad, a obavljat će sena modelima i stvarnim objektima uz primjenu odgovarajućih materijala. Edukatori su iz BiH i Švicarske.

Najuspješniji, koji pokažu interesovanje za osnivanje vlastitog biznisa će dobiti finansijsku i stručnu podršku za pokretanje vlastitog biznisa.

Učesnici će plaćati samo dio troškova edukacije. U okviru programa će biti obezbijeđenipriznati eksperti, prostor, modeli, objekti za praktični rad, građevinski materijal, alat i stručnaliteratura.

Posebne pogodnosti:
•najangažiraniji učesnici će dobiti stručnu i finansijsku podršku za osnivanje vlastitog biznisa;
•završni ispit će se polagati pred profesorima iz Polybau škole. Za one koji polože ispit,Certifikat o uspješno završenoj obuci će biti izdat na bosanskom, njemačkom i engleskom jeziku;
•certifikat će biti potpisan od Polybau škole, Službe za zapošljavanje TK i Centra za ekologiju i energiju i biti će evidentiran u bazi podataka kod nadležnog biroa za zapošljavanje.

Projekt „Start up energy+housing – Energetska efikasnost u zgradarstvu“se implementira u saradnji sa Polybau školom iz Švicarske, Službom za zapošljavanje TK, Građevinsko-geodetskom školom iz Tuzle i Gradom Tuzla.

Zainteresovani polaznici trebaju do 18.3.2015. dostaviti popunjen prijavni obrazac na e-mail:alma.kovacevic@ekologija.ba, fax: 035 249 311; ili lično u prostorije Centra za ekologiju i energiju.
Prijavni obrazac možete preuzeti na:http://www.ekologija.ba/index.php?w=n&s=o&id=488.
Za više informacija 035 249 310.

Centar za ekologiju i energiju
Dom penzionera
Filipa Kljajića 22, 75 000 Tuzla
I sprat kancelarija 127

Vaš komentar na članak: