Načelnici općina Banovići, Kalesija, Lukavac, Tuzla i Živinice potpisali su Povelju o međusobnoj saradnji na uvođenju kontinuiranog odvoza otpada u slivu akumulacije Modrac čime je potvrđena spremnost da se nadležne općinske službe i komunalna preduzeća zajednički angažiraju na uvođenju redovnog odvoza otpada na cijelom slivnom području.

Centar za ekologiju i energiju (CEE)je uz pomoć Vlade Švicarske realizirao projekat “Redovan odvoz otpada je pravo svih građana“ koji se od februara do septembra ove godine sproveo na područjima općina Banovići, Kalesija, Lukavac, Tuzla i Živinice. Nosioci projekta bili su pomenute općine i njihova komunalna preduzeća koja se bave odvozom i zbrinjavanjem otpada.U okviru projekta je formirana radna grupa sastavljena od predstavnika općina i komunalnih preduzeća koja je na osnovu prikupljenih informacija o pokrivenosti odvozom otpada, postojećim divljimdeponijama, kapacitetima i tehničkoj opremljenosti komunalnih preduzeća izakonskoj regulativiizradila dokumentRedovan odvoz otpada u slivu akumulacije Modrac. Dokument sadrži analizu problema, mapu pokrivenosti slivnog područja odvozom otpada i plan proširenja odvoza otpada na cijelo slivno područje, a prezentiran je na nedavno održanom okruglom stolu u prisustvu nadležnih općina, njihovih komunalnih preduzeća, Vlade Tuzlanskog kantona, nadležnih ministarstava, organizacija civilnog društva, građana i medija.

Prikupljeni podaci su jasno pokazali da u slivu akumulacije Modrac postoji problem nelegalnog odlaganja otpada, da u redovan odvoz otpada nije uključeno 58% domaćinstava, da se u slivu akumulacije nalazi 150 divljih deponija zapremine preko 5m3, da su prisutne velikekoličine otpada na obalama potoka, rijeka i akumulaciji Modrac. Pošto je samo 42% domaćinstava uključeno u redovan odvoz otpada, onda je jasno koliko je hitno raditi na povećanju broja domaćinstava koja su uključena u redovan odvoz otpada.

Radna grupa čiji članovi su predstavnici općina i komunalnih preduzeća su u planu mjera ovog dokumenta planirali da će do 2020. godine 95% domaćinstava biti uključeno u redovan odvoz otpada./Mr.sc. Džemila Agić-direktorica CEE/

Izvodi iz rasprave vođene na orkuglom stolu u hotelu Senad od Bosne u Prokosovićima

Tokom vođene rasprave na okruglom stolu govorili su ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi TK Zvjezdan Karadžin, te Midhat Husić, načelnik općine Banovići, Refik Omerović, načelnik općine Kalesija, Hasan Muratović, načelnik općine Živinice, Jasmin Imamović, načelnik općine Tuzla  i Dževad Mujkić, načelnik općine Lukavac. Donosimo kraće izvode iz rasprava pojedinih učesnika!

Direkotrica Centra za ekologiju i energiju mr.Džemila Agić:
„Javno potpisivanje Povelje potvrđuje spremnost načelnika pet općina na međusobnu saradnju kod implementacije mjera koje će obezbijediti pokrivenost cijelog slivnog područja redovnim odvozom otpada, što će dovesti do znatnog smanjenja broja divljih deponija, opterećenja vodotoka i same akumulacije nelegalno odloženim otpadom i odogovornijeg odnosa općina i komunalnih preduzeća u upravljanju otpadom”.
Predstavnik Ambasade Švicarske u BiH Joseph Guntern:
„Oduševljen sam prirodom kada sam vidio Modrac i to me podsjetilo na moj zavičaj u Švicarskoj koji je takođe kraj jezera. Okruženje jezera je posebno lijepo, što čovjeka čini sretnim i to je razlog zašto turisti dolaze da se odmore u lijepom ambijentu. Ovdje postoje i problemi koje treba riješiti, a radi se o velikim količinama otpada, koji zagađuje ovo lijepo prirodno okruženje i ovaj se problem mora riješiti, kako bi okolina postala čista. Niko ne preuzima odgovornost za toliki otpad“, rekao je Guntern i dodao kako je Ambasada Švicarske u BiH donirala 20 hiljada Km za potporu ovog problema.

Načelnik Živinica mr.Hasan Muratović:
„Program o kojem smo danas govorili je provodiv, a ono što odmah treba riješiti je da građani potpišu ugovore sa komunalnim preduzećima o odvozu smeća, a mnogi to ne čine. Mi se zahvaljuemo Švicarskoj, koja nam je pomogla da u Živinicama izgradimo prečistače za tretman otpadnih voda i mi smo to ovih dana uspješno priveli kraju, tako da će voda jezera Modrac biti čista ado nivoa pitkosti“.

Načelnik Tuzle Jasmin Imamović:
„Potrebno je uvesti sankcije za one koji odlažu smeće na divlje deponije i to moramo uvesti u red! U Hrvatskoj i Srbiji državne vlade preuzimaju odgovornost za sanaciju stanja poslije poplava, a kod nas je to svedeno na lokalne zajednice. Radujemo se što je uporni Hasan Muratović uspio da se izgradi prečistač za tretman otpadnih voda i to je dobro za čitav naš kraj, to mi je drago kao da je u Tuzli urađeno, jer nam svima to treba“./Š.G./

 

Vaš komentar na članak: