Dan agroturizma edukativnog centra PTEC

U cilju promocija i vrednovanja ruralnog turizma/agroturizma, dodatnog vrednovanja sela i poljoprivrede, kulturnih, historijskih, prirodnih blagodati TK, domaćih proizvoda, gastronomije i drugih vrijednosti ove regije, Udruženje porodica Porodični ruralni edukativni centar PREC Živinice se odlučilo da organizuje manifestaciju Dan agroturizma edukativnog centra PREC 2018.

Dan agroturizma Eduktativnog centra PREC 2018 održat će se 21.6.2018.godine na Malinama (u okviru kompleksa agroturizma Mala Priča) gdje je svečano otvaranje planirano u 13:00 sati.

Manifestaciju će otvoriti Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK, gosp. Mirsad Gluhić i Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, gosp. Mufid Klinčević, predstavnici Francuske ambasade u BIH kao i naši partneri, MFR Francuske. Na manifestaciji će također biti prisutan načelnik općine Živinice, Samir Kamenjaković i predstavnici općine Živinice, Kladanj, Srebrenik.

Na manifestaciji Dan agroturizma edukativnog centra PREC 2018 očekujemo 40 izlagača sa područja općine Živinice, članovi Udruženja PREC koji su prošli prvu obuku iz agroturizma i na ovom danu će predstaviti svoje ponude seoskog domaćinstva, također izlagače iz Kalesije, Kladnja, Srebrenika, Pale-Prača i oko 300 posjetitelja, gostiju. Tradicionalni ručak za goste, izlagače i prisutne pripremit će polaznici obuke agroturima PREC Živinice. Sve troškove manifestacije pokrit će Udruženje porodica PREC Živinice, uz podršku Turističke zajednice TK i drugih partnerskih organizacija.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane općine Živinice i šire, da dođu na manifestaciju Dan agroturizma Edukativnog centra PREC 2018, pogledaju i kupe domaće ponude i proizvode, ujedno da se više informišu o samom Udruženju PREC i obukama koje nudimo.

Za više informacije možete pozvati na broj; +387/62-894-781 ili putem e-maila: prec.zivinice@gmail.com.