Druga radionica za izradu Strategije prema mladima Općine Živinice

Obavještavamo mlade sa područja Općine Živinice, kao i druga zainteresirana lica, da je u toku izrada Strategije prema mladima Općine Živinice za period 2018. – 2023. godina. U vezi sa tim pozivaju se mladi sa područja Općine Živinice, članovi Savjeta mladih Općinskog načelnika, predstavnici osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Živinice, nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih, javne ustanove i javna preduzeća sa područja Općine Živinice, da prisutvuju drugoj radionici za izradu Strategije prema mladima Općine Živinice, koja će se održati u ponedjeljak 22.01.2018. godine, u velikoj sali Općinskog vijeća, sa početkom u 10:00 sati.

Strategija za mlade Općine Živinice predstavlja dokumenat od izuzetne važnosti kada je u pitanju položaj mladih u našoj općini, kojim lokalna uprava pristupa strateškom poboljšanju položaja mladih, prepoznavanju njihovih potreba, te rješavanju prioritetnih problema mladih ljudi u Općini Živinice.

Naime, nakon niza aktivnosti Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića i održanih prvih radionica u svrhu izrade konstruktivnih prijedloga sa članovima fokus grupe koja će raditi na izradi pomenute Strategije počela je izrada Strategije prema mladima Općine Živinice za period 2018. – 2023. godina.

U vezi sa tim, a u svrhu prikupljanja informacija o problemima i potrebama mladih koji žive na području Općine Živinice pristupili smo i anketnom istraživanju.

Rezultati anketnog istraživanja će poslužiti kao temelj za izradu Strategije i stoga je posebno važno da dobijemo što veći broj ispunjenih anketa kako bismo imali bolji uvid u trenutnu situaciju, zahtjeve i potrebe mladih ljudi.

Ukoliko imate između 15 i 30 godina i živite na području Općine Živinice, molimo Vas za 15 do 20 minuta Vašeg vremena da popunite anketu.
Anketu možete pronaći na sljedećem linku: http://bit.ly/2Bt31oa

Anketa je anonimna i stoga molimo da na sva pitanja odgovorite iskreno.

Također vas molimo da informaciju i anketu proslijedite svojim prijateljima i poznanicima, te se unaprijed zahvaljujemo na saradnji./Press općine Živinice/